HEMGÅRDENS FOLKDANSLAG

INTERNATIONELLA FOLKDANSKLUBBEN HAJDE

BJÖRKEKINDS HEMBYGDSFÖRENINGS FOLKDANSLAG

GÄRDSERUMS DANSGILLE

MOTALA FOLKDANSGILLE

MUNKENS FOLKDANSGILLE

UNF FOLKDANSLAG KAMRATERNA

VADSTENA FOLKDANSGILLE

IOGT:S FOLKDANSLAG

LINGHEMSGILLET