ÖSTGÖTAKOMMITTÉN FÖR FINLANDSFLAGGAN

FBU FÖRENINGEN

BÅTMANROTEN NO 173 FALKTORPET

KVINNOFÖRENINGARNAS BEREDSKAPSKOMMITTÉ

KISA LANDSTORMSFÖRENING

FINLANDSKOMMITTÉN I VADSTENA

FÖRSVARSLÅNEKOMMITTÉN

VADSTENA LUFTSKYDDSFÖRENING

ÅBY HEMVÄRNS LOTTAAVDELNING

VADSTENA LANDSTORMSFÖRENING (FBU)