SVERIGES HANDELSRESANDEFÖRENING

ÖSTERGÖTLANDS LÄKAREFÖRENING

SNICKARÄMBETET I NORRKÖPING

LINKÖPINGS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

ÅBY YLLEINDUSTRIARBETAREFACKFÖRENING

LINKÖPINGS SEKRETERAREFÖRENING

BRYGGARÄMBETET I NORRKÖPING

RISÄNGENS FÖRETAGSGRUPP

NORRKÖPINGS SNICKARMÄSTARFÖRENING

SMÅFÖRETAGENS RIKSORGANISATION