DIK FÖRENINGEN I LINKÖPING

SACO-RÅDET VID HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I ÖSTRA ÖSTERGÖTLAND

ARKITEKTFÖRBUNDET

CIVILINGENJÖRSFÖRBUNDET

LINKÖPINGS LÄRARKLUBB

SACO-FÖRENINGEN VID ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSKASSA

SACO-RÅDET VID HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I CENTRALA ÖSTERGÖTLAND

SACO-RÅDET VID HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VÄSTRA ÖSTERGÖTLAND

SACO-RÅDET VID MJÖLBY KOMMUN

CENTRALA SACO-RÅDET VID ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING