SVENSKA SÅGVERKSINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 282, YXVIKEN

ARBETARES FACKFÖRENING GAMLEBRO

SVENSKA TRÄARBETAREFÖRBUNDET AVD 184

BILVERKSTÄDERNAS VERKSTADSKLUBB

SKOGS- OCH FLOTTNINGSFÖRBUNDET AVD 125

SVENSKA METALLINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 177

EVAPORATOR

BEKLÄDNADSARBETARNAS FÖRBUND AVD 5 SEKTION 2

BEKLÄDNADSARBETARNAS FÖRBUND AVD 5 SEKTION 3

SVENSKA LANTARBETARFÖRBUNDET AVD 230