Sedan 1991 delar vi ut ett pris till eldsjälar som ideellt arbetar med det Östgötska kulturarvet. Årets pris delades ut vid Kulturarv Östergötlands vårträff på Cnema i Norrköping den 8 april och pristagare var Karin Lagander. Nomineringen lyder så här:

Karin Lagander är född och uppvuxen på Klint i Kuddby socken på Vikbolandet och är aktiv släktforskare och hembygdsforskare. Karin lägger ett stort arbete på att dokumentera arbetet med restaureringen av det gamla gästgiveriet i Fristad Tåby. Hon har under många år följt arbetet och fotograferat vad arbetet och hela tiden publicerat det i rapporter som skickas runt likt ett lokalt nyhetsblad.

Förutom arbetet kring Fristad har hennes intresse även gett sig uttryck i ett engagemang kring Vikbolandets arkiv- och historieförenings verksamhet. Utöver rent arkivarbete med att ordna- och förteckna arkiv forskar hon också kring möbeltillverkare på Vikbolandet och dokumenterar byggnader under förvandling.

Ett av hennes specialintressen är äldre tapeter. I Fristad gästgiveri har hon skalat bort lager efter lager och dokumenterat upp till 20 tapeter från en och samma vägg. Det har resulterat i mängder av fragment, noggrant dokumenterade i pärmar och med bilder.

Karin är en eldskäl som förtjänar att uppmärksammas genom att tilldelas Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris för 2014.

Under veckan har vår bok om gåramålningar fått mer publicitet i två av Östergötlands största dagstidningar. Vi är väldigt tacksamma för de fina orden och hur väl boken mottagits.

332_Gåramålningsboken NT 2013-11-28

332_Gåramålningaboken Corren 2013-11-27

I dag har vi fortsatt att lägga upp planer för vår nya hemsida. Den beräknas komma i skarpt läge under 2014 man vi är ännu bara i ett inledande planeringsskede. Har du önskemål eller synpunkter inför vår kommande hemsida är du välkommen att maila dem till info@ostergotlandsarkivförbund.se.