Elsa Andersson, eller Elsa på Centrum som hon kallades. Hon beskrivs som en kraftfulla kvinna som försörjde hon sig genom att baka. Några år in på 1930-talet byggde hon upp Café Centrum mitt emot Ringarums järnvägsstation. Där blev hon en fast punkt i mångas liv under ett 30-tal år innan hon avvecklade verksamheten och flyttade till Söderköping som pensionär.

På bilden syns hon med sina anställda och även om hon var stark på många vis, så är bilden manipulerad, om än redan på den tiden då bilden togs. Elsa är en av många kvinnor som riskerar att falla i glömska då historia skrivs. Det vill vi ändra på. En inkluderande historieskrivning ur många olika perspektiv är ett sätt att mer rättvist återge dåtiden. Men hjälp av arkiven är det möjligt att se saker ur nya synvinklar.