Hos de lokala arkiven förvaras en stor mängd fotografier, många gånger i omfattande bildsamlingar. För att lyfta exempel ur de delvis okända samlingarna tillhandahåller vi skannrar som de lokala arkiven får låna för att digitalisera delar av sina fotografier. En databas med exempel på fotografier från arkiven kommer att utvecklas här på vår webbplats.

vha_86A_00024

Vy från Vånga socken, ur Axel Erikssons bildsamling, Vånga hembygdsarkiv.