IMG_1552

Styrelsen 2014. Stående fr.v: Roy Andersson, Lars-T Jacobsson, Ann-Kristin Eriksson, Charles Eriksson och Anneli Hedlund. Sittande fr.v: Gunnel Mörkfors, Peter Kristensson och Monica Klingberg.

 

Styrelsen är brett sammansatt och består av 10 ledamöter, varav 8 ordinarie, 1 suppleant och länsarkivarien som är adjungerad. Dessa är:

 • ordf. Peter Kristensson, Journalistförbundet/Nättidningen Svensk Historia
 • vice ordf. Monica Klingberg, Linköpings stadsarkiv
 • Jim Löfgren, Östergötlands museum
 • Ann-Kristin Eriksson, Östergötland-Holavedens folkdansring
 • Charles Eriksson, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
 • Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg
 • Kristina Edström, Östgöta Genealogiska Förening
 • Ina-Maj Samuelsson, PRO Östergötland
 • Claes Westling, Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena
 • Albin Lindqvist, länsarkivarie adjungerad

Valberedning

 • Anders Köhler, sammankallande, 011-67 177, anders.kohler@swipnet.se

Årsmöte