Fr.v: Jim Löfgren, Kristina Edström, Ann-Kristin Eriksson, Monica Klingberg och Peter Kristensson.

Fr.v: Jim Löfgren, Kristina Edström, Ann-Kristin Eriksson, Monica Klingberg och Peter Kristensson.

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen är brett sammansatt och består av 9 ledamöter, varav 8 ordinarie, 1 suppleant och länsarkivarien som är adjungerad. Dessa är:

  • ordf. Ann-Kristin Eriksson, Östergötland-Holavedens folkdansring
  • vice ordf. Monica Klingberg, Linköpings stadsarkiv
  • Jim Löfgren, Östergötlands museum
  • Charles Eriksson, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv
  • Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg
  • Kristina Edström, Östgöta Genealogiska Förening
  • Ina-Maj Samuelsson, PRO Östergötland
  • Claes Westling, Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena
  • Albin Lindqvist, länsarkivarie adjungerad

Valberedning

  • Anders Köhler, sammankallande, 011-67 177, anders.kohler@swipnet.se

Årsmöte