6 A

Norrköpings Naturhistoriska Förening – En historik 1861-1963

ÖLFA:s skriftserie nr 6, 1997. Red. Börje Hjort. 20 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Finns även inskannad som PDF

Detta sjätte nummer avhandlar Norrköpings Naturhistoriska Förenings historia. från 1861 till och med 1963, då föreningen avsomnade. Föreningen, populärt kallad NÖFF NÖFF på senare år, var den näst äldsta av läroverkets skolföreningar. Den äldsta är Fosterländska förbundet, vilken fortfarande är aktiv. Undertecknad var föreningens siste ordförande och har också samlat ihop dess arkivmaterial, vilket nu förvaras på Folkrörelsernas arkiv i Norrköping. Framställningen bygger i huvudsak på uppgifter ur föreningens arkiv, kompletterad med information ur läroverkets årsredogörelser och Norrköpings historia, del V samt långtidsminnet i undertecknad.

Föreningen har under sina drygt hundra år haft flera medlemmar som senare i livet gjort sig bemärkta både i Norrköping och på riksplanet. Mest känd är kanske författaren och tecknaren Albert Engström, som var medlem under 1880-talet.

Det har varit trevligt att teckna ned denna förenings historia och min förhoppning är att nya gymnasister åter skall ta upp fanan och återstarta föreningen, ty det försäkrar jag med inlevelse: Vi hade väldigt trevligt i NÖFF NÖFF under vår tid på läroverket. ÖLFA har fått ett tryckningsbidrag från Naturskyddsföreningen i Norrköping och Östgötastiftelsen – natur och fritid och framför härför ett hjärtligt tack.

ÖLFA i juli 1996

Börje Hjort
Länsarkivarie