Vånga Hembygdsförenings föreståndare Ingegerd Söderholm och till höger Eivor Sandberg.