Sven Bråkenhielm är engagerad i Tryserums hembygdsförening sedan många år.