Referenslista rörande gåramålningar

+-*Vill du forska mer om gåramålningar? Oss veterligen är vår årsbok från 2013 den enda bok som hittills utgivits i […]

Läs mer

Årsmöte 17 mars

IMG_6575

Årets första månader är ofta intensiva för föreningsmänniskor. Det gånga året ska summeras och den nya planeras och alltsammans ska presenteras på årsmötet. För vår del kommer årsmötet att äga rum på Hemgården i Norrköping torsdagen den 17 mars kl. 18:30.

Läs mer
Leta i arkiven med en enkel sökning. Arkivinformation är ett nationellt system där vi publicerar arkivförteckningar, alltså uppgifter om vad som finns i arkiven. www.arkivinformation.seLäs mer
Det finns ganska många handböcker i hur man släktforskar, hembygdsforskar och lokalforskar. I vår lathund har vi gjort en kortare sammanställning över hur en kan gå tillväga. Vill du börja leta direkt? Sök i våra databaser eller i Arkivinformation (arkivförteckningar på nätet).
Läs mer
Har du material du vill lämna in till arkivet? Ta i så fall kontakt med oss så berättar vi mera. Vi jobbar för att arkiv efter privat verksamhet som föreningar, personer, företag och andra organisationer bevaras och tillgängliggörs.
Läs mer