Nyheter

IMG_0576

Mats ny på arkiv i Linköping 7 februari, 2019
Linköpings föreningsarkiv hade på grund av sjukdom stängt under stora delar av 2018, men från och med i år välkomnar vi den nya föreståndaren Mats Andersson som numera bemannar [...]

Läs mer

Arkiv i Vreta Kloster

Representanter från Vreta Klosters hembygdsförening 2018.

Under vintern har Vreta Klosters hembygdsförening anslutit sig till oss som medlemsarkiv under namnet Vreta Klosters hembygdsarkiv. De har under fjolåret tvingats flytta sitt arkiv oc [...]

Läs mer

Slänga allt?

Vad ska sparas? Vad kan gallras? Länsarkivarie Albin Lindqvist har svaren och ger råd vid vårens arkivkurs den 2 april. Anmäl dig redan idag!

Läs mer