13 A 13 B

Min historia: 10 östgötar och östgötskor berättar om sitt liv

ÖLFA:s skriftserie nr. 13, 2006, red. Börje Hjorth. 50 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Under år 2005 genomfördes projektet Min historia i Östergötland, ett samarbetsprojekt mellan Östergötlands Arkivförbund, Östergötlands länsmuseum, Norrköpings stadsmuseum och Kulturarv Östergötland.

Resultatet blev bl.a. 110 insända berättelser, där östgötar och östgötskor berättar om sina liv från födseln fram till idag. Ett par berättelser publicerades på Kulturarv Östergötlands hemsida på Internet och där kommer fler berättelser att följa.

Den här boken är ett urval på tio stycken av dessa levnadsöden, som alla är unika och intressanta för alla som bor och verkar i länet eller har rötter i Östergötland. Många som är i åldern 60 år och äldre kommer kanske le igenkännande på flera ställen, medan andra kommer att se skillnaderna i uppväxtförhållandena och miljöer från sin egen historia. För den yngre generationen är det mycket intressant att uppleva hur deras mormors eller farfars åldersgrupp växte upp och levde sitt liv, antingen på Östergötlands landsbygd eller i någon av våra städer.

De 110 berättelserna är ett unikt källmaterial till en del av Östergötlands dolda historia, den del av historien som aldrig annars kommer på pränt antingen i böcker eller i arkivhandlingar. Nu kommer dessa att arkiveras på Länsmuseet i Linköping och förvaras där för framtidens forskare och efterlevande generationer.

Boken är illustrerad med författarnas egna personliga bilder som hjälper till att göra boken trevlig och lättläst. Trevlig läsning!