På den sociala medieplattformen Instagram används bilder och korta filmer för kommunikation. Östergötlands Arkivförbund har sen en längre tid kontot Arkivost, där vi lägger upp bilder från vår vardag, möten i arkiven och annat som händer. Gå gärna in och följ oss om du använder Instagram!