arkivbloggen

arkivbloggen

En ny era börjar

Wed, January 05, 2011 15:37:44

Den nya ingången till ÖLFA, nu samlokaliserad med NFA, Norrköpings Föreningsarkiv. Välkommen in till den spännande världen av Östergötlands lokalhistoria, där den berättas i de autentiska dokumenten, som förvaras i alla våra arkivinstitutioner i länet. ÖLFA har 40 medlemsarkiv, allt från föreningsarkiv, hembygdsarkiv, forskningsarkiv, företagsarkiv, kommunarkiv mfl ett brett spektrum av olika sidor av Östergötlands historia från 900-talet fram till idag. Är ni nyfiken på era rötter? Vi har en del av svaren i våra arkiv! Välkommen på ett besök! Kolla gärna först vår hemsida. Slå sedan en signal för ett besök! Tel 011-12 28 90.

 

Tillskyndare av ÖLFA 1980-talet

Thu, January 20, 2011 17:04:09

Storfiskaren och ivrige sportfiskaren i Malexander, C G Andersson var en av de främsta tillskyndarna till ÖLFA:s tillkomst 1981-1985. Han verkade då som ABF-distiktets ombudman. ÖLFA är honom ett stort tack skyldig!

Börje Evert Hjorth

 

Brandstodsprojektet inlett

Thu, February 03, 2011 17:23:33

Idag inleddes det stora registrering- och digitaliseringsprojektet av Östgöta Brandstodsbolags stora arkiv av brandförsäkringshandlingar med en överläggning i Åtvidaberg mellan ÖLFA:s Börje Evert Hjorth (bakom kameran) och Albin Lindqvist och Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg. En registreringsblankett diskuterades och ett förslag togs fram. Beslöts att göra en provregistrering av en liten socken. Beslöts också att skaffa en pagineringsstämpel. Provregistreringen börjar på måndag i Åtvidaberg. I Norrköping inväntar vi besked från Arbetsförmedlingen.

Börje Evert Hjorth

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Radiohandlaren

Thu, February 17, 2011 15:49:29

En bild från personalträffen vi hade våren i fjol. Kvillinge föreningsarkivs Anders Köhler som tillfällig radiohandlare vid Kornettgården.

/Albin

 

ÖLFA-priset

Wed, March 02, 2011 08:53:00

ÖLFA-priset delas ut av Hans Nilsson och Börje Hjorth år 2001 till Ann-Marie Hagelin, Linköpings Föreningsarkiv.

ÖLFA-priset delas ut 2003 till Margaretha Engman, Vilbergens vänner av Hans Nilsson och Börje Hjorth.

 

Brukskultur i praktiken

Thu, March 03, 2011 08:42:24

Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg i fält, i full färd med att berätta om gamla gruvhål och bergshanteringen i Åtvidabergs kommun.
Roy kommer under detta år leda det stora registreringsarbetet av Östgöta Brandstodsbolags arkiv och kommer att delar av året vara anställd på ÖLFA.

Börje Evert

 

Finspångs Föreningsarkivs årsmöte

Tue, March 08, 2011 21:41:28

Bilder från årsmötet med Finspångs Föreningsarkiv, ett arkiv med anor från 30-talet, vars föreståndare Britt-Marie Karlsson nu går i pension efter 21 år i tjänst. Hon uppvaktades av årsmötet och ÖLFA genom Börje Hjorth, för lång och trogen tjänst, en beundransvärd insats med tanke på ibland svåra lokalförhållanden. ÖLFA kommer att sakna denna duktiga, pålitliga medarbetare, som också deltagit i vår gemenskap på personalträffarna. På första bilden ser vi till vänster den nya arkivföreståndaren Ulla-Karin, bredvid nestorn, nu 90 år, Lennart Samuelsson, ÖLFA-pristagare år 1999, som blev omvald som ordförande. Efter förhandlingarna ett litet kåseri av Börje Hjorth och som vi ser på den sista bilden, Aron Oskarsson, historiker och lärare, utan vars insatser inte arkivet idag skulle finnas. Ett välbesökt årsmöte och gemytlig stämning.

Börje Evert

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Arkivstudenter praktiserar på ÖLFA

Fri, March 11, 2011 16:46:31

Två arkivstudenter från Mitthögskolan, som läser arkiv och informationsvetenskap, A kursen, praktiserar nu på ÖLFA och tränar på att ordna och förteckna arkiv. Det är Lars Edström ooch Louise Gates. Under ca tre veckor har de ordnat och förtecknat ett enskilt arkiv, en koloniträdgårdsförening i Norrköping. Handledare har varit Albin Lindqvist och Börje Evert Hjorth.

Östgöta Brandstodsprojektet

Fri, March 11, 2011 16:52:36

Stefan Eriksson i full färd med att registrera brandförsäkringshandlingar på ÖLFA. En mängd uppgifter noteras i programmet Excel, för att senare exporteras, göras sökbart i en databas, vilket senare kommer att bli en intressant guldgruva för alla som söker information om hus och byggnader i Östergötland från 1850-talet fram till 1990-talet. F n är det två personer till i Åtvidaberg som arbetar med denna registrering.

Ny arkivföreståndare på besök

Thu, March 17, 2011 16:39:17

Ulla-Karin Karlsson , ny arkivföreståndare för Finspångs Föreningsarkiv och kassdören i arkivet, Aron Oskarsson var idag på besök på ÖLFA för en introduktion. Ett fruktbart samtal mellan dessa och länsarkivarien och NFA:s föreståndare Annett Nykvist, utmynnade bland annat i en planerad grundutbildning i arkivkunskap för Ulla-Karin samt att Finspångsarkivet också kommer att erbjuda släktforskningsuppdrag till allmänheten i kommunen. ÖLFA hälsar Ulla-Karin välkommen i ÖLFA:s nätverksfamilj!

Börje Evert

Gammal medarbetare på besök

Fri, March 18, 2011 14:17:28

Björn Börjesson, ÖLFA:s registrator på 90-talet, besökte oss på fredagen. Samtal om gamla minnen och framtidsplanerna.

Brandförsäkringar

Wed, March 23, 2011 08:30:26

Registreringen av brandförsäkringar i Östergötland fortsätter. En person i Norrköping har just avslutat registreringen av Heda socken i Ödeshögs kommun och kommer nu att fortsätta med Dagsbergs socken på Vikbolandet. Två personer arbetar med detta i Åtvidaberg.

I början av 1970-talet börjar försäkringshandlingarna innehålla personuppgifter, varför ÖLF A beslutat att sista registreringsår blir 1970. Vi kommer senare att ta ställning till detta material.

Börje Evert

Årsmöte

Thu, March 24, 2011 10:07:51

ÖLFA har sitt årsmöte i kväll på Hemgården, Saltängsgatan 7 i Norrköping, kl 1830.

Efter förhandlingarna följer information om ÖLFA:s stora pågående projekt, registrering och digitalisering av Östgöta Brandstodsbolags stora arkiv av brandförsäkringshandlingar från 1850-talet fram till 1970 från länets alla socknar.

Efter detta kaffe och smörgåsar.

Är det någon som efter årsmötet vill titta på Gamla Kuskbostadens ateljé, där Börje Evert Hjorth huserar, är det bara att säga till.

VÄLKOMNA!

 

Årsmötet

Fri, March 25, 2011 08:37:17

Årsmötet lockade 21 ombud från medlemsorganisationer och medlemsarkiv och blev ett trivsamt och intressant möte med spännade föredrag av Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg och ÖLFA om Östgöta Brandstodsbolags stora arkiv, som vi mottagit till förvaring.

Roy Andersson i action, visade bilder och berättade om vad brandförsäkringshandlingar kan avslöja om hus och byggnader i Östergötland från 1850-talet fram till idag.

Vid kaffet livliga diskussioner vid borden. Här i bild ser vi närmast till vänster Peter Kristensson, vår man från näringslivet, historiestudent, lokalforskare, radioman, och mycket mer, Lars Malmbjörk, lektor, KD-politiker i Linköping, författare, vissångare och mycket mera, vice ordf i ÖLFA, till höger närmast Lars T Jacobsson, mötets ordförande, känd fotograf i Norrköping, lärare, Vikbolänning, Landroverägare och mycket mer, Ann-Kristin Eriksson, Folkdansringen och aktiv i Vreta Klosters hembygdsförening, lokalforskare och mycket mera.

Mikael Johansson från Östergötlands Hembygdsförbund och Ordf i Östra Eneby Hembygdsförening
 i glatt samtal med Märta Drätting, Linköpings Föreningsarkiv och styrelseledamot sedan många år.

Charles Eriksson, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, ÖLA i samtal med dagens föredragshållare Roy Andersson.

ÖLFA:s ordf Margaretha Engman i samtal med Kvillinge Föreningsarkivs ordf Anders Köhler, valberedare, släktforskare och mycket mera.

Slutsats: Ett gemytligt årsmöte, där många frågor ställdes om ÖLFA.s nya projekt, brandförsäkringshandlingarna, vilket kommer att bli en guldgruva för länets alla släktforskare, hembygdsforskare samt den stora allmänheten som vill veta mer om sina hus, ladugårdar, uthus, torp. Nu tar vi åter itu med år 2011!

Börje Evert

 

Vårens personalträff

Mon, March 28, 2011 10:32:12

Håller på att planera vårens eller försommarens personalträff, som kommer att hållas i bergslagsmiljö, i Finspånga läns Bergslag, nämligen Hävla bruk i juni månad. Vi kommer att besöka de gamla bruksmiljöerna på förmiddagen. Lunchen planeras avätas på Rejmyre Gästgiveri, för att sedan bese glasbruket och andra sevärdheter i Rejmyre. Program och nbjudan kommer senare.

Börje Evert

 

Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond

Wed, March 30, 2011 08:43:19

Idag håller Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond sitt årsmöte i ÖLFA:s depå för företagsarkiv i Åtvidaberg tillsammans med Brukskultur Åtvidaberg. ÖLFA kommer därvid också att informera om vårt Östgöta Brandstodsprojekt och planerna på utvidga arkivdelen Näringslivsarkiv inom ÖLFA.

ÖLFA representeras av Börje Evert Hjorth, Albin Lindqvist och Roy Andersson.

 

Årsmöte i Åtvidaberg

Wed, March 30, 2011 17:05:40

Stiftelsen Näringslivsarkivens stödfond hade sitt årsmöte på ÖLFA:s depå för företagsarkiv hos Brukskultur Åtvidaberg och efter mötet informerade Börje Evert Hjorth och Albin Lindqvist om ÖLFA:s verksamhet, därpå Roy Andersson om Östgöta Brandstodsprojektet, vilket rönte stort intresse och många frågor. Årsmötet föregicks av lunch på restaurang Villan följt av kaffe med tilltugg på eftermiddagen.

Börje Evert

Bokföringslagen ändras

Thu, March 31, 2011 11:14:04

Från 1 jan 2011 sker en förändring av bokföringslagen, så att ideella föreningar bara behöver spara sina verifikationer i 7 år, vilket innebär att en hel del material i våra medlemsarkiv kan gallras bort. Många av våra arkiv är i stort behov av utrymme i hyllorna och nu är det alltså tillåtet att gallra 3 årgångar verifikationer. Men glöm inte bort att kontakta resp arkivbildare först. För mer inf, kontakta ÖLFA.

Börje Evert

 

Ny arkivföreståndare

Sat, April 02, 2011 06:58:41

Från den första mars 2011 är Annette Nykvist anställd som arkivföreståndare på Norrköpings Föreningsarkiv (NFA). Hon har tidigare arbetat på ÖLFA.

Börje Evert

Arkivens dag 2011

Mon, April 04, 2011 15:44:21

Rikstemat för firandet av Arkivens dag blir detta år: KONST. Och det passar oss perfekt, då vi på senare år jobbat mycket med gåramålningar. Vi ser fram emot att nu åter lyfta fram detta spännande arkivmaterial, som kanske också kan övertyga Riksarkivet om den saken. Ovan ett exempel på modern gåramålning, gjord över Balderums Södergård i Vånga socken av en konstnärinna vid namn Daga Strömberg, som var aktiv gåramålerska intill sin död år 2008.

Börje Evert

 

Brandstodsprojektet

Tue, April 05, 2011 16:42:54

Idag fick ÖLFA en ny leverans av brandförsäkringshandlingar för registrering. I går började en ny medarbetare, Peter Bergström att arbeta i projektet och idag anlände hans socken att registrera, S:t Johannes socken i Norrköping, 32 volymer.

På bilderna syns Albin Lindqvist, Roy Andersson och Peter Bergström.

För närvarande är fyra personer sysselsatta med att registrera detta material. Vi kommer förmodligen att rekrytera fler medarbetare i detta projekt.

Börje Evert

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Gåramålningar i Nydalen

Mon, April 11, 2011 12:20:33

Albin Lindqvist och Börje Evert på gården Nydalen Lövnäs i Vånga socken och dokumenterade två gåramålningar, en av Daga Strömberg och en av Lola Johansson. Ägare till tavlorna var familjen Bauer. Gjordes idag på förmiddagen.

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Kulturarvsdag idag

Thu, April 14, 2011 08:15:14

Idag samlas massor av kulturarvsvänner till vårens kulturarvsdag, denna gång på Campus Norrköping. Som vanligt utdelas årets ÖLFA - och kulturarvspris på denna dag, Nu är det tjugonde året ÖLFA delar ut detta pris, som alltid går till personer som på olika sätt arbetat ideellt för kulturarvets sak i Östergötland. hittills har priset gått till 8 kvinnor och 11 män, från länets alla delar. Denna gång går priset till en kvinna, bosatt i Linköping. I morgon avslöjas vem som fick priset.

På bilden tar Erik Larsson, Kvillinge Föreningsarkiv emot priset av ÖLFA:s dåvarande ordf Per-Erik Utther och länsarkivarie Börje Hjorth.

 

ÖLFA-priset 2011

Fri, April 15, 2011 08:14:42

ÖLFA:s kulturarvspris delades igår ut till BARBRO BEHRENDTZ, Ljungsbro för hennes mångåriga engagemang och ideella arbete på släktforskningens område, speciellt inom ÖGF, omfattande lokalhistorisk forskning, ett flertal böcker om Gärdserums socken, skapandet av fin hemsida till ÖGF samt bidragit till god konatkt mellan arkiven och släktforskarna.

Priset delades ut på Kulturarvsdagen på Campus Norrköping i närvaro av ett hundratal kulturarvsengagerade av ÖLFA:s ordförande Margaretha Engman och länsarkivarien Börje Evert Hjorth. Årets pris var det tjugonde priset, ett honnörspris, som inrättades år 1991.

ÖLFA gratulerar!

Börje Evert Hjorth

 

Aktiv gåramålerska

Tue, April 19, 2011 08:33:52

Idag går färden mot Sonstorps bruk, ett bruk med anor i 1300-talet, där vi skall träffa Lola Johansson, aktiv gåramålerska. Hos henne hoppas vi att få dokumentera ett antal gåramålningar samt få en internju med henne.

På hemvägen hoppas vi kunna dokumentera en gåramålning, hängande hos en privatpersonm Finspång.

Solen lyser denna vackra vårdag.

Börje Evert

 

Gåramålningsturné

Wed, April 20, 2011 08:55:28

I går var jag och Albin i Sonstorp, Finspång och Vånga och fotade, dokumenterade gåramålningar. Bilderna är från Sonstorp. där vi hälsade på Lola Johansson, som är aktiv gåramålerska, men målar också mycket annat. ÖLFA köpte en av hennes tavlor. I Finspång inventerade vi tre tavlor av Clara Agda, verksam i Tåby socken. Slutlligen dokumenterade vi tre målnngar hos Eivor Sandberg i Vånga följt av gott kaffe och god kaka och trevlig pratstund. God skörd denna dag, ca 12 nya gåramålningar.

Börje Evert

 

I botten av kistan

Wed, April 27, 2011 08:24:59

I gamla kistor finner man ofta fragment av arkiv och arkivhandlingar, ett spännande fynd för en arkivarie eller lokalforskare. Här en bild från en kista i Tryserum. Vad döljer sig mer ute i bygderna, i gamla hus, i magasin, på vindar, i källare... Jakten på arkivfynden är en av arkivariens drivkrafter. Nyfikenheten är människans viktigaste drivkraft!

 

Årsmöte i Kvillinge Föreningsarkiv

Wed, April 27, 2011 20:53:51

Årsmöte i Kvillinge Föreningsarkiv, välbesökt, gemytligt, intresserade människor, gott kaffe och trevliga samtal om Kvillinge, kulturarvet och Östergötland. Länsarkivarien satt ordförande. Framhållas bör Lars Wennerblads insats på filmens och medias område, Sven-Arne Moqvists arbete under året samt ordförande Anders Köhler, som nu hållit skutan på rätt kurs i många år. Men hela styrelsen skall ha en eloge för ett gott arbete under 2010!

Börje Evert

Konstnär och gåramålare

Sat, April 30, 2011 10:42:01

Daga Strömberg, en av de ganska okända konstnärer vi möter när vi inventerar gåramålningar i Östergötland. Hon verkade i trakterna kring Hällestad, Ljusfallshammar, Sonstorp mm och många av hennes fina målningar finns i många hem i Finspångs kommun. Vi har dokumenterat flera av hennes gåramålningar, som har en lyster olik alla andra. Vi har till och med lyckats förvärva en av hennes tavlor. Daga avled 2008 och tyvärr hann vi inte träffa henne, men hennes konst består. I en tidningsartikel från 1982 berättar hon att hon alltid velat måla det som är vackert, sjöarna, bergen, skogarna, djuren och husen kring sin egen hemtrakt. Och finns det något ädlare motiv för sitt målande? Att måla det vackra!

Kullerstad kyrkoby

Wed, May 04, 2011 08:13:38

Lyckad inventering av gåramålningar i går, trots snöstorm och stark vind. På Kullerstads hembygdsgård dokumenterades 9 gåramålningar, varav två av den kände Norrköpingskonstnären Birger Strååt.

Börje Evert

 

Birger Strååt

Tue, May 10, 2011 11:08:38

Vid vår inventering av gåramålningar i Kullerstads hembygdsgård fanns en målning av den kände Norrköpingskonstnären Birger Strååt. Den är oinramad och målad på plywood, Vi vet ej motivet. Vilket är huset? Kan det vara från Kneippen i Norrköping?

Är det någon som vet. Hör av er i så fall.

Börje Evert

 

Vårmöte i Kuddby

Wed, May 18, 2011 09:06:01

Vårterminens sista styrelsesammanträde kommer att hållas i Kuddby, hos vår styrelseledamot Lars T Jacobsson, välkänd fotograf, Rosendal. Mötet är måndagen den 23 maj 2011, kl 1600 och kallelse har utgått via mail.

Bilden ovan är från 1916, då man ännu kunde åka tåg ut på Vikbolandet med rälsbuss, vilka startade på Östra Station i Norrköping. Jag har åkt med detta tåg en hel del i min ungdom, då familjen hade ett torp i Jonsberg.

Väl mött!

Börje Evert

 

Gåramåleri, gammal tradition

Mon, May 23, 2011 09:28:51

Appropå gåramålningar: Här en syntes av stadsmotiv från renässansens 1400-tal mixat med en vy från Bredgatan i Norrköping från 1890-talet.

Börje Evert

 

Vårmöte i Kuddby

Tue, May 24, 2011 08:40:27

Vårsammanträde i Rosendal, en gammal handelsbod i Kuddby, nu förvaltad av Lars T Jacobsson.

Fr v Åke Drätting, Ann-Kristin Eriksson, Märta Drätting ooch Lars T Jacobsson.

Gemytlig miljö för ÖLFA:s sista möte innan sommaren. Fr v Lars T Jacobsson, Albin Lindqvist och Märta Drätting.

Fr v Ann-Kristin Eriksson, Albin Lindqvist och Monica Johansson, som nyss fyllt 50 år och uppvaktades av ÖLFA.

Börje Evert

 

Besök hos Gryts hembygdsarkiv

Tue, May 24, 2011 20:12:45

Besök hos Gryts hembygdsarkiv och dess arkivkommitté. Vårt besök var föranlett av att Gryts hembygdsarkiv hoppas vi skall bli ett av våra medlemsarkiv. En utförligare presentation kommer senare.

En glimt av det rikhaltiga arkivet.

Börje Evert Hjorth

 

Gåramålningarnas mystik

Wed, May 25, 2011 09:28:40

Inventeringen av gåramålningar pågår hela tiden i Östergötland. I går dokumenterade vi två målningar i Gryt. Ju mer jag studerar denna form av konst och dokumentation, ju mer förstår jag att här finns något av en folksjälsmystik lik den naiva konstnärer ofta ger uttryck för.

En liten tanke så här på onsdagens förmiddag.

Börje Evert

 

Arkivöverläggningar

Fri, May 27, 2011 09:47:21

Minnesglimt från styrelsemöte i Kuddby.

 

ÖLFA-priset 2011

Wed, June 08, 2011 13:09:18

Barbro Berendtz fick mottaga årets ÖLFA-pris på Kulturarvsdagen i Norrköping. Här ett utdrag ur reportage i Länstidningen den 6 maj 2100. Fr v Barbro Berendtz, Börje Evert Hjorth och Margaretha Engman.

 

Karin Sandberg

Fri, June 10, 2011 14:08:44

Karin, tidigare medarbetare i ÖLFA har invalts i FSL:s styrelse i Stockholm. Hon verkar nu som kommunarkivarie i Botkyrka kommun. Vi gratulerar och önskar allt gott!

Böre Evert

 

Personalträffen i Hävla

Mon, June 13, 2011 17:55:23

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Trevlig personalträff med utflykt till Hävla gamla bruksmiljö, där vi guidades och informerades av f d kommunalrådet Gun Axelsson. Vädret var perfekt och det smakade gott med kaffe och en fralla i det gröna. Sedan en rundvandring i den gamla smedjan och flera kringliggande hus och fina miljöer.

Efter denna intressanta utflykt rakt in i de gamla smidesmiljöerna, gick färden till Rejmyre, där en god lunch intogs på Rejmyre Gästgiveri och där vi samtidigt utbytte information. Sedan var det "fri lek" i Rejmyre kulturcentrum, där bland annat glasbruket besöktes. Med på resan var 13 personer, från arkiven i Linköping, Kvillinge, Ulrika, Åtvidaberg, Norrköping samt ÖLFA. Börje Evert framförde ett stort tack till Gun Axelsson ackompanjerat av en samfälld applåd.

Hävlabesöket, intryck

Mon, June 13, 2011 19:11:07

Spännande miljöer från förr! Det gamla järnets historia!

 

Glad midsommar!

Wed, June 22, 2011 14:25:43

Med en bld av Noaks arkiv där den har landat på berget Arrrat - efter regnet, vill ÖLFA önska alla sina läsare en solig, varm och skön sommar! I sommar kommer det att finnas personal på ÖLFA och Norrköpings Föreningsarkiv och jag kommer att då och då titta in på högkvarteret för att kolla post och mail, betala räkningar, skatt och handleda personal mm. Skön sommar!

Börje Evert

 

Höstterminen startar

Mon, August 15, 2011 09:19:38

Nu kör vi igång igen på ÖLFA, efter en välbehövlig semester. Det blir en rivstart med släktforskardagarna i slutet av augusti, 28-31 aug på De Geerhallen i Norrköping. Där kommer ÖLFA ha en monter med banderollen ovan. En av våra Fas 3 medarbetare har slutat och kommer förhoppningsvis att ersättas med en ny person snarast. Arbetet med registrering av brandförsäkringshandlingar har pågått hela sommaren och kommer att fortsätta under hösten med två personer i Norrköping och två i Åtvidaberg. Delar av registret ligger redan nu ute på nätet, på Brukskulturs hemsida. Vi kommer att ha dagboksveckan i Finspång denna höst, vecka 39 och detta skall förberedas och marknadsföras. Det blir ett samarbete med Finspångs kommun med Christer Öjrng i spetsen. Inventering av gåramålningar fortsätter med fältarbete av Albin Lindqvist och Bertil Gustafsson. Nästa styrelsemöte blir i Linköpinmg den 22 augusti. Kallelse utsändes senare.

ÖLFA hälsar alla medarbetare välkomna till en ny höst i kulturarvets tecken och hoppas att alla haft en skön sommar!

Börje Evert

 

Nytt projekt

Thu, August 25, 2011 10:48:13

Nu drar ÖLFA igång ett nytt inventeringsprojekt: Lokal näringsverksamhet i Östergötland, med start i tre socknar, Vånga, Ringarum och Hannäs, som pilotprojekt. Vi avser att dels kartlägga lokala entreprenörer förr och nu, t ex kvarnar, mejerier, tegelbruk, skomakare, sockenhantverkare, torvbrytning, sågverk, mfl mfl, och försöka få fram arkivmaterial från denna sektor, Ofta vet den lokala hembygdsföreningen en hel del via uppteckningar och muntliga vittnesmål, men konkret källmaterial i form av arkiv, ligger fortfarande gömt ute i bygderna eller också försvunnet. Emellertid kan man ofta via andra arkivkällor får fram en hel del fakta, varför en tillförlitlig dokumentation kan skapas för denna lokala näringsverksamhet. Pilotprojektet i tre socknar börjar nu i september och inventeringen kommer att utföras av Bertil Gustafsson, Ringarum under ledning av länsarkivarien.

Ansökan om medel för en större inventering av denna sektor har lämnats in till Riksarkivets enskilda nämnd, Ansökan skall också inlämnas till Konung Gustaf VI Adolfs fond för folklig kultur och Sparbankstiftelsen Alfa.

Börje Evert Hjorth

 

Släktforskardagarna

Mon, August 29, 2011 11:33:13

Under den gångan helgen deltog vi på Släktforskardagarna i Norrköping. ÖLFA:s styrelseledamöter Lars T Jacobson och Peter Kristensson skötte vår monter under lördagen och på söndagen hade vi god hjälp av Annette Nykvist från Norrköpings föreningsarkiv. Vi gjorde reklam för östgötska arkiv och för ÖLFA och passade också på att glesa ur vårt välfyllda bokmagasin genom att ge bort böcker och häften. Vår monter ingick i en större Östgötamonter där också släktforskareföreningar, hembygdsföreningar, förbund och länsmuséet stod.

Vi hade god tillströmning med strategiskt läge och många värdefulla kontakter knöts. Och alla böcker tog slut.

Annette Nykvist och undertecknad i vår monter.

Albin Lindqvist

 

Nya projektet

Tue, September 06, 2011 08:45:52

ÖLFA:s nya projekt Lokal näringsverksamhet på landsbygden, pilotprojekt i tre socknar, Ringarum, Hannäs och Vånga, har påbörjats. ÖLFA:s mångårige medarbetare Bertil Gustafsson (bilden) kommer att utföra fältarbetet. Han har efter ha inventerat gårds- och byarkiv samt gåramålningar stor erfarenhet av var man kan finna arkivhandlingar på landsbygden, vilket är det primära syftet med vår undersökning: Att söka primärmaterial från kvarnar, tegelbruk, smedjor, mejerier, torvbruk mfl.

Ansökan om medel har inlämnats till Riksarkivet och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

När tre socknar är undersökta, kommer att ske en utvärdering för att se om vi utvidgar denna inventering till att bli länsomfattande samt söker medel och samarbetspartner.

Börje Evert Hjorth

 

Brandförsäkringar

Thu, September 08, 2011 16:50:37

Kvillinge sockens brandförsäkringshandlingar skall nu bli registrerade. Idag kom Roy Andersson, Brukskultur Åtvidaberg med ett lass försäkringshandlingar, som nu skall registeras av Sven-Arne Moqvist på Kvillinge Föreningsarkiv.

På bilden fr v: Sven-Arne Moqvist, Roy Andersson, Anders Köhler, Peter Bergström och Lars Wennerblad. Bakom kameran: Börje Evert Hjorth.

Registrering pågår nu i Norrköping, Åtvidaberg och i Kvillinge samt snart i Vånga hembygdsförenings gubbdagis. Projektledare är Roy Andersson.

Börje Evert Hjorth

 

Kulturarvslyftet?

Wed, September 14, 2011 08:05:43

Skrämmade okunskap från regeringen om kulturarvsarbete! Och som grädde på moset: Riksantikvarieämbetet skall fördela pengarna! Vad vet RAÄ om arkiv?

Stadsarkivarie Rolf Sjögren upplever det som en förolämpning mot oss, som arbetar med arkiv inom kulturarvssektorn, i dagens NT.

Börje Evert Hjorth

 

Dagboksveckan i Motala

Wed, September 14, 2011 14:40:17

Höstens dagboksvecka anordnas i Motala kommun i mitten av oktober. I Motala är det kultursekr Helena Törnqvist, som kommer att ansvara för markndsföring, inbjudningar mm. ÖLFA sponsrar prispengarna, 5.000:- samt arkiverar de inkoman bidragen.

Lyckliga dagboksvinnare i Åtvidaberg.

Börje Evert

 

Kulturnatt i Norrköping

Fri, September 23, 2011 09:11:39

På lördag firas Kulturen i Norrköping med ett digert program från lördaglunch till sena natten. I den gamla Kuskbostaden vid Hemgården visas Börje Evert Hjorths ateljé på övervåningen, bland annat med en serie oljemålningar om kung Magnus Eriksson och hans tid på 1300-talet. På nedervåningen ett museum, där bl a kuskens häst visas.

Välkomna, kl 13-18, Saltängsgatan 7!

Börje Evert Hjorth

Det finns även böcker och vykort till salu.

 

Efterlysning!

Mon, September 26, 2011 09:27:00

Jonas Hasselrot i Södertälje är landets stora expert på gåramålningar av Olle Olsson. Han undrar om någon känner igen den här målningen, utfört av Olssons hand 1926. Just det årtalet pekar på att målningen föreställer en byggnad i Östergötland, även om målningen idag finns i Uppland.

Känner någon igen motivet?

Gryts skärgård

Fri, September 30, 2011 09:22:05

Nästa vecka drar ÖLFA ut i Gryts skärgård för att hämta ett stort personarkiv. En man som avled för ett par år sedan hade i sitt testamente bestämt att ÖLFA skulla ta hand om hans efterlämnade dagböcker och personarkiv. Ännu en seger för ÖLFA, som blir mer och mer känt för sitt arbete med kulturarvet!

Börje Evert Hjorth

 

Nya pengar till nytt projekt!

Wed, October 05, 2011 08:05:42

Riksarkivets enskilda nämnd har beviljat ÖLFA 40.000:- till pilotprojektet Lokal näringsverksamhet på landsbygden, ett pilotprojekt i tre socknar, Hannäs, Ringarum och Vånga. Projektledare är Bertil Gustafsson, som redan under september börjat sin undersökning. Efter en utvärdering av detta pilotprojekt, kommer vi ta ställlning till om projektet skall utvidgas till hela Östergötland.

Idag är vi glada på ÖLFA!

Börje Evert

 

Fältarbete i Östergötland

Thu, October 06, 2011 14:42:37

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Albin Lindqvist och Börje Evert Hjorth är då och då ute på fältet, den stora och vackra landsbygden i Östergötland, för att leta efter arkiv i form av personarkiv, föreningsarkiv, gårds och byarkiv, gåramålningar och just nu arkivrester från lokal näringsverksamhet i länet, t ex gamla tegelbruk, smedjor, kvarnar, mejerier mm. Det ligger fortfarande kvar en hel del arkiv ute i bygderna. Häromdagen hämtade vi ett stort och spännade personarkiv långt nere i Gryts skärgård. Spännande! Och ÖLFA.s Bertil Gustafsson gräver för fullt i Vånga, Ringarum och Hannäs socknar. Vad skall dyka upp? Vi lägger pusslet om Östergötlands historia.

Samtidigt har vi flera medabetare som sitter och registrerar Östgöta Brandstodsbolags brandförsäkringar, som berättar oerhört mycket om alla byggnader i Östergötland från 1860-talet fram till idag.

Full fart på ÖLFA, nu med mer friska pengar från Riksarkivet!

Börje Evert

 

Nr 19 i ÖLFA.s skriftserie

Tue, October 11, 2011 14:35:05

Nr 19 har författats av ÖLFA-pristagaren Annika Johansson från Ulrika, en spännande skildring av hur de arme och fattige på olika sätt understöddes under tre olika kyrkoherdars tid i Gammelkil. Vi hoppas kunna ge ut detta nummer före jul.

 

Personalträffen

Fri, October 14, 2011 08:51:21

Höstens personalträff blir en vinterträff denna gång. Onsdagen den 14 december 2011 träffas vi på ÖLFA på förmiddagen för information och rapporter för att vid lunchtid bege oss till Norrköpings stadsmuseum, där vi också intar dagens lunch. På eftermiddagen kommer vi att få se lite av museets bildhantering och bildsamlingar samt lyssna till Anders Karlins kunnnande på det här området. Vi få också att få tillfälle att se den nyöppnade stora utställningen Kris och Vision, som handlar om Norrköpings 1900-tal.

Vi hoppas att många av oss kan vara med. Mail har gått ut med program den 13 okt.

Börje Evert

 

Arkivet är grunden!

Tue, October 18, 2011 08:31:52

 

Affischer på väg

Wed, October 19, 2011 08:34:10

Arkivens dagaffischer är på väg till ÖLFA. Behöver ni, finns de här att hämta inom kort. storlek 50x70.

Börje Evert

 

Dagboksveckan i Motala

Mon, October 24, 2011 07:58:19

Reportage i Corren idag den 24 okt 2011.

 

Styrelsemöte på Fristad gästgiveri

Mon, October 24, 2011 08:56:23

Idag håller ÖLFA styrelsemöte på Fristad gästgiveri i Tåby socken. Carl Fredrik Tersmeden kommer att inledningsvis att informera om renoveringsprojektet av den gamla gästgivargården från 1600-talet.

Alldeles i närheten ligger det gamla båtsmanstorpet Brunneby, där min mormors far var kronobåtsman, Axel Wilhelm Fyrberg, sedermera kyrkovärd. Här föddes min mormor Hedvig Fyrberg. Man har lite rottrådar lite överallt...

Börje Evert

 

Båtsmanstorpet

Thu, October 27, 2011 09:23:16

Alldeles i närheten av Fristad gamla gästgiveri ligger Båtsmanstorpet, där min mormors far var Kronobåtsman. Här står han den gamle båtsmannen, omkring år 1901 framför huset. Han hette Axel Vilhelm Fyrberg och var den siste båtsmannen i Tåby socken. På äldre dagar blev han kyrkvärd. Torpet är nu renoverat och bebos av sommargäster.

Börje Evert

 

Fynd i garderob 1995

Fri, October 28, 2011 09:09:02

Det här var Norrköpings Naturhistoriska Förening, bildad 1861, en förenng där bl a både Albert Engström och nobelpristagaren i fysik Hannes Alfvén hade varit medlemmar, en förening bildad på Högre Allmänna Läroverket i Norrköping. Börje Evert var ordförande i denna förening i början av 60-talet. Om föreningens historia kan man läsa i ÖLFA:s skriftserie nr 6, 1997.

Börje Evert

 

Ny bok av Albin!

Wed, November 02, 2011 08:09:50

Idag gratulerar ÖLFA Albin Lindqvist, som i dagarna släpper sin bok Hejdå Blixtlås, en imponerande bok om Gusums bruk, dess bildande, uppgång och fall. Idag även reportage i NT.

Börje Evert

 

Arkivens dag!

Mon, November 07, 2011 11:35:16

På lördag arrangeras Arkivens dag runt om i landet. Som vanligt har ÖLFA samordnat dagen i Östergötland och många av våra medlemsarkiv håller öppet hus. Linköpings stadsarkiv har ett späckat program och hos dem visar sig även Landstingsarkivet och Landsarkivet i Vadstena.

Också Norrköpings stadsarkiv håller öppet, men nytt för i år är att även vi på ÖLFA håller öppet tillsammans med Norrköpings föreningsarkiv. Redan då vi började samarbeta i vintras bestämde vi för att hålla öppet.

Passa på och kom in och besök oss!

 

Arkivens dag

Wed, November 16, 2011 08:06:09

ÖLFA och Norrköpings Föreningsarkiv hade öppet hus med konstutställning med gåramålningar och bokrea. 15 besökare. På bilden länsarkivarkivarien, ÖLFA och Föreningsarkivets vice ordf Ingemar Dahlqvist.

 

Dagboksvinnare i Motala

Wed, November 16, 2011 11:24:48

Dagboksveckans tre vinnare blev Anna-Lisa Tiderman, Motala,10 år: 2500:-

Anton Flis, Motala, 8 år: 1500:-

Ingegerd Egberth, Fornåsa, 1000:-

Prisutdelning på biblioteket kommande vecka. Pristagarna underrättas av kommunens Helena Törnqviost. Prisen kommer att delas ut av Folkrörelsearkivets Kjell Pettersson, som i detta sammanhang är ÖLFA:s representant. Dagböckerna kommer sedan att arkiveras på Folkrörelsearkivet.

Börje Evert Hjorth

 

Kulturarvsdag i Linköping

Thu, November 24, 2011 08:49:11

Idag är ÖLFA representerad av ÖLFA:s Roy Andersson och Albin Lindqvist.

Roy kommer att berätta om vårt Östgöta Brandstodsprojekt och Albin om sin nya bok och film om Gusums bruk.

Börje Evert

 

Ny bok

Tue, December 06, 2011 08:27:54

Nr 19 av ÖLFA.s skriftserie, som startade år 1989 har nu utkommit. Det är en spännande skildring av hur fattigvården fungerade i en socken under tre olika kyrkoherdar. Den belyser också på ett intressant sätt det källmaterial, främst sockenstämmoprotokoll, som författaren använt för sin framställning.

Boken kan beställas från ÖLFA och kostar 75:- + ev porto. 74 sidor och illustrerad.

Redeaktörer har varit Börje Evert Hjorth och Albin Lindqvist.

Börje Evert

 

Nytt spännande år!

Tue, January 10, 2012 09:07:49

Nu kavlar vi upp ärmarna och inleder ett nytt spännande år för ÖLFA, den östgötska historien, arkiven och östgötarna. Ett offensivt budgetförslag ligger preliminärt färdigt, som omfattar fyra anställda, projektet Visusal Arkiv, Projektet Lokal näringsverksamhet i Östergötland, Bok om gåramålningar, film: ÖLFA genom den östgötska historien mm. Vi på ÖLFA, Jag, Albin, Bertil och Peter ser fram emot ett gott år med gott samarbete med alla aktörer inom fältet Kulturarv i Östergötland. Dessutom kommer vi att trycka upp en ny upplaga av vår Lathund för forskare efter önsemål från bland annat släktforskarhåll och hembygdsrörelsen.

Allmänheten är välkommen med frågor som rör kulturarvets dokumentation speciellt då arkivsektorn i Östergötland! Vi finns också på Facebook.

Börje Evert Hjorth

Länsarkivarie

 

Den moderna arkivarien

Mon, January 23, 2012 13:31:08

Arkivarien står idag och balanserar i nuet, blickar in i både dåtiden och framtiden med all dess mer och mer sofistikerade och digitala teknik. Det är en spännande och utmanande, allt snabbare utveckling, som kräver mer och mer av oss för att våra barn, barnbarn och många efterkommande generationer i framtiden skall kunna ta del av vad som dokumenteras idag och i morgon ofta i digital form.

Börje Evert

 

Visual arkivprojekt

Fri, January 27, 2012 10:16:14

ÖLFA kommer under våren 2012 att sätta igång projektet Visual arkiv, vilket innebär en utveckling av våra databaser över enskilda arkiv i Östergötland. För närvarande har vi arkivbildarregister i våra databaser, där enbart tidsomfattningen för resp arkivbildares protokoll och övriga handlingar samt antal volymer redovisas. Med genomförandet av databasen Visual arkiv hos alla våra medlemssarkiv, kommer man att också att kunna ta del av resp arkivbildares arkivförteckning, vilket kommer att öka tillgängligheten hos våra arkiv på ett bättre sätt. ÖLFA har reserverat medel till att starta projektet, till en början hos de fem största medlemsarkiven i ÖLFA. Vi kommer under våren att ta kontakt med alla dessa arkiv för att diskutera konverterings ooch överföringsproblem från de gamla registren till den nya databasen. Kontaktman på ÖLFA i detta projekt är Albin Lindqvist.

Börje Evert

 

Ny länsarkivarie från 1 juli.

Wed, February 01, 2012 08:14:22

Styrelsen för ÖLFA beslöt igår att anställa Albin Lindqvist till länsarkivarie, tills vidare, från 1 juli 2012. Börje Evert Hjorth går samma tid ned till 30 % tjänstgöring tills vidare.

Börje Evert

 

Vånga hembgdsmuseum

Tue, February 28, 2012 08:27:40

Arkivföreståndaren Eivor Sandberg med kollega Ingegerd Söderholm visar upp en gammal destillationsapparat i museets samlingar för besökande Bertil Gustafsson, som tog bilden vid sitt besök på arkivet måndagen den 27 febr 2012. Vi får be damerna att framställa lite Vånga Sädes till sommaren.

Börje Evert

 

Skifte på länsarkivarieposten

Fri, March 16, 2012 11:15:43

Länsarkivarie Börje Evert Hjorth avgår som länsarkivarie den 30 juni 2012 och efterträdes av arkivarie Albin Lindqvist. Börje Evert har haft sin tjänst sedan 1 april 1985.

Albin har arbetat på ÖLFA med olka projekt sedan 2008 ooch arbetar fn halvtid som arkivarie.