arkivbloggen

Arkivbloggen

På ÖLFA just nu.

Wed, January 13, 2010 11:23:10

I Januari månad pågår sammanställning av alla årsrapporter från alla våra medlemsarkiv och uppdatering av statistik till databaser och verksamhetsberättelse. Vi väntar fortfarande på en del rapporter. som det ser ut just nu har våra arkiv haft en acession på 436 arkivbildare, en siffra som kommer att stiga när alla rapporterna har mottagits och förts in i våra register. Idag förvaras 6709 enskilda arkiv i våra medlemsarkiv. Vi saknar fortfarande ca 330 arkivbildare från Norrköpings Föreningsarkiv, som ej rapporterat detta, trots upprepade förfrågningar från ÖLFA. Dessa finns alltså ej med i databasen över enskilda arkiv, vilket gör att man undanhåller ett stort antal uppgifter om arkiv i Norrköping för forskare och allmänhet. Vi hoppas på ett snart uppvaknande hos Norrköpings Föreningsarkiv - för sitt eget bästa!

Börje Evert

 

Ny databas

Tue, January 19, 2010 11:38:01

En ny databas över gåramålningar i Östergötland kommer att skapas under våren. Vi har för närvarande ett 90-tal gåramålningar dokumenterade i ord och bild och dessa kommer att läggas ut på vår hemsida i en databas, där man kan söka på olika sätt. Arbetet kommer att utföras av undertecknad, Albin Lindqvist samt eventuellt någon mer. Vi kommer att ta hjälp av Programhanterarn, som också gjort våra andra tre databaser. vi kommer också att fortsätta inventeringen av gåramålningar i Östergötland, där Albin Lindqvist och Bertil Gustafsson kommer att göra fältarbetet.

Bilden ovan föreställer gåramålaren Kerstin Karlsson i Godegård i full verksamhet. Hon har gjort ett hundratal målningar av gårdar.

Vi hoppas vi kan få stöd av Riksarkivets enskilda nämnd, där vi sökt medel till detta pionjärprojekt, som blir den första länsomfattande inventeringen av den hår typen av arkivmaterial.

Börje Evert

 

Från vitt mot grönt

Wed, January 20, 2010 15:32:53

När blötsnön faller utanför fönstret kan det vara skönt att blicka blicka fram mot våren. Ett par bilder från ÖLFA´s personaldag i maj 2009 ger kontrast till vinterrusket. På personaldagen besöktes Ann-Marie och Tore Folkesson i Hylinge, Häradshammar. I den lummiga trädgården syns Sven-Arne Moqvist och Anders Köhler från Kvillinge föreningsarkiv. Det visade sig även att Tore hade en gåramålning över Hylinge, som naturligtvis inventerades.

Albin Lindqvist

 

Spårvagnar i Norrköping

Fri, January 29, 2010 11:02:11
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6IP0BWlKWho

Ny landsarkivarie i Vadstena

Sun, February 07, 2010 08:31:22

Eva-Maria Sahlin har utnämnts till ny landsarkivarie i Vadstena och tillträder under våren. Hon jobbar på Landsarkivet i Östersund, där hon är bitr landsarkivarie. Landsarkivarie i Östersund är Eva Sjögren, som tidigare varit länsarkivarie i Skåne och Jämtland.

Eva-Maria har arbetat mycket med kulturarvspedagogik. Hon efterträder Eva Malmberg, som nu går i pension. Även hennes man Sven Malmberg, som mycket har varit landsarkivets ansikte utåt i Östergötland, går nu i pension, men om jag känner Sven rätt, kommar han nog finnas kvar där i slottsvallarna länge än. ÖLFA tackar Eva och Sven för ett gott samarbete under många år och önskar Eva-Maria välkommen till Vala ooch Östergötland!

Börje Evert

 

Vikten av rätt val

Mon, February 22, 2010 10:35:02

I oordnade arkiv kommer man ibland i kontakt med mer eller mindre skadat material. Bilden visar en gaffelpärm och gem som under lång tid förvarats fuktigt i ett kallt uthus. Rostangreppen har förstört det sköra pappret. Tack och lov bestod handlingarna i pärmen mest av gallringsbart arbetsmaterial. Men i samma arkiv ingår också ett omfattande och värdefullt intervjumaterial från 1930-talet, som genom sin syrafria mapp klarat åren i uthuset ganska smärtfritt.

Albin Lindqvist

 

BOKREA!

Tue, February 23, 2010 09:17:02

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Under våren, i mars eller april, kommer en bokrea att anordnas i ÖLFA:s lokaler. ÖLFA har sedan 1989 givit ut 17 böcker i sin skriftserie. En del av dem ses ovan. Det kommer att finnas böcker och småskrifter i prisklassen från 10:- upp till 100:-. Allmänheten kommer att bjudas in. Annonser kommer i tidningar och på nätet.

Börje Evert Hjorth

 

ÖLFA i Länstidningen

Mon, March 08, 2010 15:54:02

I fredags kom vår artikel i Länstidningen om gåramålningsinventeringen. Uppenbart har de nappat på vårt arbete eftersom de gav oss förstasidan och en helsida. Kul!

Redan nu har flera nya tips kommit in.

http://www.lanstidningen.se/

/Albin

 

Referensbibliotek på hemsidan

Tue, March 09, 2010 21:11:50

ÖLFA har ett rikt referensbibliotek med mycket lokalhistorisk litteratur, ofta väldigt svåråtkomlig. Nu planerar vi att lägga ut katalogen på hemsidan till hjälp för alla hembygdsforskare och lokalhistoriska forskare, släktforskare mfl. Håll utkik på hemsidan. Under våren kommer den ut!

Börje Evert

 

Nyheter på hemsidan

Mon, March 15, 2010 11:05:59

Nu ligger ÖLFA.s referensbibliotek ute på hemsidan, under fliken Söka i arkiv. Klicka och upptäck att vi har en hel del litteratur, både topografisk och annat, bla a många historiker och jubileumsskrifter, vilka är en bra ingång om man skall börja forska om en förening, ett företag, en gård osv.

Nu ligger också den gamla skriften Att sköta en förenings arkiv från 1990, nu uppdaterad och kompletterad, ute i en PDF-fil. Klicka under publikationer.

Börje Evert

 

Ständigt nya målningar

Wed, March 17, 2010 10:48:11

Efter artikeln i Länstidningen har åtskilliga nya tips inrapporterats om gåramålningar. I slutet av förra veckan inventerades några av dem. Vid en gård visade det sig finnas två målningar av den produktiva Olle Olsson, där det förutom en målning över gården också fanns ett landskapsmotiv av samma konstnär.

I väntan på att bilderna redigerats bjuds här istället på en annan målning, föreställande Borkhults bruk i Yxnerums sn, Åtvidabergs kommun. På bilden syns pappersmassafabriken år 1893. Ca 10 år senare brann anläggningen och den industriella driften på orten upphörde. Målningen är troligen den enda bilden från då bruket var igång och konstnären är C J Wester.

Fler gåramålningar från Ringarum

Mon, March 22, 2010 14:27:14

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MKI85OlmVfU

 

ÖLFA:.s 25:e årsmöte

Fri, March 26, 2010 08:31:12

Igår var det 25:e gången ÖLFA hade sitt årsmöte. ÖLFA bildades på senhösten 1984, men det första regelrätta årsmötet hölls våren 1985. Jag tillträdde som länsarkivarie den 1 april 1985.

Mötesförhandlingarna igår gick föredömligt snabbt under ledning av Lars T Jacobsson. Vad det gäller val av styrelse, blev det omval på hela linjen. Efter förhandlingar, berättade Albin Lindqvist om gåramålningar och ÖLFA:s pågående projekt. Därpå vidtog kaffe och smörgåsar, följt av att styrelsen hade sitt konstituerande möte. Styrelsen beslöt under detta möte vem som blir årets ÖLFA-pristagare.

Börje Evert Hjorth

 

Kommer i april

Wed, March 31, 2010 09:59:00

Skriften Att sköta en förenings arkiv, vilket utkom första gången 1991, har nu uppdaterats och kommer ut i ny upplaga, i tryckt form i april månad. Emellertid finns den också i digital form i en PDF-fil på hemsidan, under Publikationer.

Börje Evert

 

Étt spännande företagsarkiv

Fri, April 16, 2010 18:29:15

Nu är det klart att ÖLFA tar hand om Östgöta Brandstods historiska arkiv, vilket består av ca 150 hyllmeter försäkringshandlingar från länets alla socknar, ett mycket spännande forskningsmaterial. Arkivet kommer att placeras i ÖLFA:s depå för företagsarkiv, Brukskultur Åtvidabergs arkiv Facetten. Arkivet kommer att ordnas och hållas tillgängligt av Brukskulturs personal, framför allt Roy Andersson. Så småningom kommer en del av ingående register att läggas ut på ÖLFA:s hemsida.

Börje Evert

 

Årets ÖLFA-pris utdelat

Thu, April 22, 2010 22:01:36

Vid vårens kulturarvsdag i Boxholm utdelades 2010 års ÖLFA-pris till Gunnar Peterson, Jonsberg för hans mångåriga engagemang i ideellt arbete med Vikbolandets kulturarv, där säskilt bör framhållas hans över 10 åriga arbete med den gamla säteribyggnaden Hovgren från 1750-talet, Arkö båk, Jonsbergs kvarn och Fristad gästivargård från 1600-talet, lokalhistoriska skrifter och mycket arbete i Östkinds Hembygdsförening.

Gunnar Peterson blir den 19:e ÖLFA-pristagaren. Det första priset delades ut år 1991. En fullständig lista på alla pristagare genom åren finns på hemsidan.

Priset delades ut av ÖLFA:s ordförande Margaretha Engman och länsarkivarien Börje Evert Hjorth i närvaro av 150 personer från hela länet, alla på olika sätt engagerade i arbete med kulturarvet.

 

Vårsammanträde

Tue, May 11, 2010 17:48:12

Vårens sista styrelsesammanträde kommer att avhållas i Drabbisdal, Vreta Klosters hembygdsförening hembygdspark, en vacker ekpark. Ann-Kristin Eriksson, ÖLFA:s styrelseledamot sedan många år, inbjuder oss att ha vårt möte i en av de gamla byggnaderna i parken. Mötet blir torsdagen den 20 maj 2010, kl 1600. Med på detta möte är också Albin Lindqvist, den presumtive efterträdaren till Börje Hjorth på posten som länsarkivarie.

Vårens personalträff

Tue, May 18, 2010 09:40:15

Personalträff onsdagen den 16 juni 2010.

Resa till Kornettgården och Brunneby musteri. På Kornettgården fikar vi och utbyter erfarenheter och rapporter samt ser på samlingarna och museet. Därefter fortsätter vi till Brunneby musteri, där vi intar lunch och tittar i butiken. Kallelse har gått ut till alla ÖLFA:s medlemsarkiv. Kornettgårdens hemsida: www.kornettgarden.se

Alla önskas välkommen till en försommarresa i det fagra Östergyllen!

Börje Evert Hjorth

 

Vårmöte i Vreta Kloster

Fri, May 21, 2010 06:57:52

En liten glimt från styrelsens sammanträde hos Vreta Klosters hembygdsförening i Drabbisdal i går eftermiddag. Utförligare rappport kommer senare.

Böcker på Antikvariat

Fri, May 28, 2010 08:47:20

Nu kan man köpa en del av länsarkivariens böcker på Antikvariatet i Norrköping. Fyra böcker på Förlag Balthazar finns nu att köpa till fascila priser.

1. Måsens ägg, 2007. Berättelser och bilder från Vånga socken.

2. Drottningen med det brinnande håret, 2007. Barnbok 8-13 år. Illusterad.

3. Pans ansikten, 2009. Konstbok om mitt konstliv med Pan.

4. Opus Vitae, 2010. Mänskliga dåraktigheter i urval. Illustrerad.

Fler böcker (27 st) finns förtecknade på databasen Libris.

 

Östgöta Brandstodsbolag

Mon, May 31, 2010 13:40:34

Nu är det klart, avtalet med Östgöta Brandstodsbolag. Bolagets historiska arkiv kommer efter sommaren att överföras till vår depå för företagsarkiv hos Brukskultur Åtvidaberg, prel 1 sept. Bolagets arkiv kommer att bli ett värdefullt tillskott för lokalhistorisk forskning.

För ÖLFA i tiden!

Börje Evert Hjorth

 

Nya databasen

Tue, June 01, 2010 08:46:46

Idag börjar arbetet med att mata in uppgifter i vår nya databas över gåramålningar i Östergland. Databasen är uppbyggd i Access och gjord av Programhanterarn. För denna inmatning har anställts en person under juni månad. Handledare kommer att vara Albin Lindqvist.. Efter sommaren är vår ambition att lägga ut den nya databasen på nätet, på hemsidan, vilken blir den första databasen över gåramålningar i landet. Medel för fortsatt arbete med digititalisering av gåramålningar kommer att sökas hos Riksarkivets enskilda nämnd och Sparbankstiftelsen Alfa.

Börje Evert Hjorth

 

Databasen växer

Tue, June 08, 2010 15:29:27

Lisa jobbar intensivt med att mata in uppgifter om gåramålningar i Östergötland, i landets första databas av detta slag. Nu ligger ca 50 objekt färdiga. Arbetet sker under ledning av Albin Lindqvist, ibland via telefon.

 

Fondpengar

Wed, June 09, 2010 08:24:54

ÖLFA har fått 10.000:- från Claes och Greta Lagerfeldts stiftelse till en bok om gåramålningar i Östergötland.

ÖLFA framför här sitt hjärtliga tack till stiftelsen!

Börje Evert Hjorth

Länsarkivarie

 

Personaldag

Wed, June 16, 2010 08:02:25

Idag åker ÖLFA:s nätverk av medlemsarkiv på personalresa till Kornettgården i närheten av Klockrike och sedan vidare till Brunneby musteri, där ÖLFA bjuder på lunch. Solen lyser och det blir en fin sommardag. 15 personer har anmält sig till dagen.

 

Semestertider

Wed, June 23, 2010 09:46:23

Nu stundar semester för personalen på ÖLFA. Länsarkivarien går på semester direkt efter midsommar och kommer tillbaka 16 augusti. Han kan dock nås på mobiltelefon, 070-2124972. Mailboxen kommer att kollas varje vecka under sommaren.

Albin Lindqvist kommer att fortsätta inventera gåramålningar under sommaren och kan också nås via mobil, 070-9901221.

Lisa Hjorth kommer att arbeta på ÖLFA juni månad ut, tel 011-122890.

Ovan ser vi en gåramålning över torpet Måsen i Vånga socken.

ÖLFA önskar en trevlig sommar!

Börje Evert Hjorth

Länsarkivarie

 

Spännande gårdsarkiv

Mon, August 16, 2010 10:30:04

Under sommaren mottog ÖLFA ett värdefullt gårds och personarkiv från en privatperson, Ånestad gård i S:t Johannes församling samt en värdefull bok om gården, skriven av Ingegerd Cederberg. Både arkivet och boken ger värdefull kompletterande information om en del av Norrköpings stads historia. Arkivet kommer att överlämnas till Norrköpings stadsarkiv för långtidsförvaring.

Börje Evert Hjorth

 

Ny föreståndare, mm

Mon, August 23, 2010 14:01:50

Albin Lindqvist börjar 1 sept 2010 som ny föreståndare för Norrköpings Föreningsarkiv, efter Ulla Asperud, som slutade sin anställning där i somras. Albin kommer under hösten att arbeta halvtid och är i första skedet anställd året ut.

Albin kommer att arbeta kvar på ÖLFA med 25 %.

ÖLFA kommer troligen att flytta sina lokaler i huset under hösten. Hyresförhandlingar om de nya lokalerna skall inledas inom kort.

Finspångs Föreningsarkiv måste byta lokaler pga ombyggnad av Folkets Hus. Förmodligen skall flytt ske till kommunarkivets lokaler. ÖLFA besöker 24 aug arkivet för att ge råd om flyttning mm.

Styrelsen för ÖLFA, som skulle haft sitt möte på torpet Måsen, kommer istället att ha sitt möte på ÖLFA, för att styrelsen skall få tillfälle att se våra eventuella nya lokaler i anslutning till Norrköpings Föreningsarkiv. Särskild kallelse kommer att gå ut till styrelsen.

Börje Evert

 

Östgöta Brandstodsbolags arkiv

Mon, August 30, 2010 09:03:29

Den 14 september börjar arbetet på att överföra Östgöta Brandstodsbolags arkiv till Brukskultur Åtvidaberg, ÖLFA:s arkivdepå för företagsarkiv. Det blir ett värdefullt tillskott till våra samlingar av näringslivsarkiv i Östergötland.

 

Nya databasen på gång

Tue, August 31, 2010 10:21:31

Nya databasen med gåramålningar från Östergötland på gång. Den kommer snart att läggas ut på hemsidan intill de andra tre databaserna. Det kommer att bli extra trevligt, ty den är i sitt slag den första i landet! Och den kommer att växa betydligt kommande år. I dagsläget har vi ca 150 gårdar i databasen, men inventeringen fortsätter, utförd på fältet av Bertil Gustafsson i Finpångs kommun och Albin Lindqvist över hela länet.

Bilden ovan föreställer Balderums Södergård i Vånga socken, numera bebodd av vägfogden i byn Yngve Jarlesparr. I bakgrunden ses Västsidan, där jag har mitt torp Måsen i gränslandet mellan den stora skogen och kulturlandskapet i Vånga.

Börje Evert

 

Nu ligger den ute!

Wed, September 01, 2010 08:32:36
Se under Arkiv på hemsidan. Klicka sedan på Gåramålningar. Därefter sök på namn, socken, mm.

 

Resa till Brokind och Kisa

Thu, September 16, 2010 17:58:21
Albin ooch jag på expedition till en gård i Brokind för att hämta ett värdefullt bokmanus om Vånga socken historia för att sedan åka vidare till Kisa, där vi först besökte hembygdsgården, där några gåramålningar fotograferades. Sedan vidare till Kisa bibliotek och arkiv, där vi med hjälp av kulturchefen Jerker Carlsson och kultursekr Sofia Fälth dokumenterade ytterligare målningar. Lunch intogs på värdshuset på ÖLFA:s bekostnad. En givande dag med många nya objekt till vår databas. Och ny kunskap!

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Grattis!

Fri, September 17, 2010 06:48:26

Grattis Tore Folkesson till den fina och mycket välförtjänta utmärkelsen i Östra Husby!

ÖLFA gläds när någon av våra trägna medarbetare uppmärksammas och belönas för sitt ofta tysta arbete med arkiv och lokalhistoria. Du skall också ha en eloge för att du alltid noggrant rapporterat in nya arkivacessioner och annat som hänt i Vikbolandets Arkiv och Historieförening. Det har alltid varit ett nöje att samarbeta med dig! Stort Grattis!

Börje Evert

 

Östgöta Brandstods arkiv

Fri, September 17, 2010 08:43:04

Nu har den första leveransen av Östgöta Brandstodsbolags arkiv anlänt till ÖLFA:s depå i Åtvidaberg. Brukskultur Åtvidaberg med Roy och Britt är beredda att ta emot.

Spännande arkiv!

Börje Evert

 

Ny dagboksvecka

Fri, September 17, 2010 16:16:03

Dagboksveckan denna höst blir i Valdemarsviks kommun, vecka 39. Då inbjudes alla innevånare i klommunen att skriva dagbok en vecka och samtidigt få chansen att vinna penningspriser. Idag var Albin och jag i Valödemarsvik och planerade veckan tillsammans med Gun Töllefsen, kultursekr. NT var också där och intervjuade.

Börje Evert

Barbro Norling

Tue, September 21, 2010 11:09:00

En av eldsjälarna, Barbro Norling, bibliotekarie på Norrköpings stadsbibliotek, men framför allt föreståndare för Norrköpingsrummet under många år, har lämnat oss. Jag hoppas hon får flytta hem till sitt älskade Skåne i nästa liv. Barbro och jag har under 25 års tid haft ett gott samarbete och det var alltid mycket trevligt med en pratstund henne, när jag besökte stadsbiblioteket. Hennes arbete med Norrköpingsrummet har blivit alltmer uppskattat med åren och nu finns ju även Brukarföreningen, som bildades när rummets existens var i fara för ett par år sedan. En liknande kris uppstod på 90-talet, då jag hjälpte till med en debattartikel och ett snack med dåvarande bibliotekschefen Conny Äng.

Barbros minne kommer att leva vidare i det innehållsrika Norrköpingsrummet och hjälpa framtidens skolelever, studenter, amatörforskare och allmänhet i jakt på lättillgänglig information om Norrköping och dess historia.

Tack Barbro för att vi fick lära känna dig och få ta del av dina ofta småkluriga tankar, kryddade med skånsk humor. Jag tror vi är många som kommer att sakna din profil på stadsbiblioteket.

Börje Evert Hjorth

 

Kulturnatt Norrköping

Wed, September 22, 2010 08:55:22

Lördagen den 25 sept 2010 är det kulturnatt i Norrköping, en kulturnatt som redan börjar vid lördag lunch. Ett digert program finns för hela evenemanget, både i broschyrform och digitalt på nätet.

På Hemgården i Norrköping, Saltängsgatan 7 börjar programmen redan kl 1300 och pågår till 1800. Välkomna till konstutställning i gamla kuskbostaden, ett 1700-talshus från ca 1763. I övervåningen har jag min ateljé sedan år 2006, i tre rum, som beboddes permanent så sent som på 1950-talet av en ridande polis med familj.

I ateljén visas dels glasmåleri och oljemålningar på duk, träfigurer samt den sistlidna sommarens produktion med rävmotiv, Rävsommar. De flesta tavlor är till salu. Även böcker och vykort säljes.

Välkomna!

Börje Evert Hjorth

Länsarkivarie, tillika konstnär.

Besök hos Motalaarkivet

Thu, September 30, 2010 15:16:46

Besök hos Folkrörelsernas arkiv i Motala den 30 sept 2010. Fr v Katica Petrovic, Kjell Pettersson, Albin Lindqvist och Diana Tomic. Ett välskött och till innehållet rikt arkiv. Diskuterades fördjupat samarbete. Bjöds på lunch.

Börje Evert

 

Historik

Mon, October 04, 2010 18:09:14
Har börjat arbeta på nr 18 i ÖLFA:s skriftserie, som kommer att bli en historik om ÖLFA 25+. Det hanns ingen under 25-årsjubileet, så nu får det en slags testamente från mig för de år då jag styrt skutan. Skall bli kul!

 

 

Besök i Boxholmsarkivet

Thu, October 07, 2010 16:34:33

Torsdagen den 7 okt besöktes Boxholms Folkrörelsearkiv av länsarkivarien och Albin Lindqvist, där vi togs emot av föreståndaren Gunilla Sjöqvist, här vid datorn. Vi gick igenom rutinerna och diskuterade fortsatt samarbete samt bjöds på kaffe och gott kaffebröd.

Börje Evert

Höstens personalträff

Fri, October 08, 2010 10:18:39

Höstens personalträff blir torsdagen den 28 oktober 2010 hos Brukskultur Åtvidaberg, där vi kommer att få se vårt nya stora företagsarkiv, Östgöta Brandstodsbolags arkiv, som nu är överfört till Åtvidaberg. Materialet ligger sockenvis ordnat från hela länet, varför det är intressant för oss alla.

Dessutom blir det naturligtvis rapporter, information mm på förmiddagen och lunch på Åtvidabergs hotell. Kallelse kommer inom kort till alla våra medlemsarkiv.

Vi hoppas att många har tillfälle att komma.

Börje Evert

 

Nytt personarkiv

Thu, October 14, 2010 13:32:01

Idag mottog ÖLFA ett nytt spännade personarkiv efter en person bosatt mesta tiden av sitt liv i Norrköping, en person som både skrev massor av poesi, men även tecknade en hel del. Materialet fanns i tre kartonger. I ÖLFA:s databas över enskilda arkiv, arkiverade i Östergötland, fanns förut 1529 personarkiv. Nu finns det 1530 personarkiv, ett spännande material för forskning.

 

Begagnade arkivhyllor

Fri, October 15, 2010 14:25:33

Tre st kompaktushyllor och två stationära arkivhyllor finns till salu.

Kontakta Peter Kristensson på Radio Östergötland, tel 011-4954100

 

Eldsjäl har gått ur tiden.

Sat, October 16, 2010 09:54:19

Sigurd Germundsjö, en eldsjäl inom hembygdsrörelsen, författare, bokförläggare, arkivarie mm har gått ur tiden efter ett långt liv i det svenska kulturarvets tjänst. Jag kom i kontakt med Sigurd redan när ÖLFA skulle bildas 1984, då han och Hembygdsrörelsen förespråkade en decentraliserad organisation för ÖLFA, dvs lokala arkiv ute i alla kommuner. Denna åsikt togs sedan hänsyn till och ÖLFA blev just en sådan förgrenad, decentraliserad organisation med närhet till hembygdsföreningar och lokala forskare och allmänhet. Sigurd förstod tidigt sentensen: Tänk globalt, handla lokalt! Sigurd var sedan med i ÖLFA första styrelse och vi har sedan dess samarbetat på många olika sätt. Imponerande är alla böcker han givit och skrivit på Stålgårdens förlag. Han brukade alltid komma in till mig på ÖLFA med den senaste boken. Jag i min tur brukade då ge honom ÖLFA:s senaste skrift.

Sigurd var också en tid kommunarkivarie i Linköping, då vi också samarbetade i olika sammanhang.

Sigurd var en stor eldsjäl, författare och arkivarie, som jag vet många kommer att sakna hos alla som arbetar med Östergötlands historia och kulturarv.

Börje Evert Hjorth,

Länsarkivarie

 

Dagboksveckan i Valdemarsvik

Mon, October 18, 2010 08:59:09

Vecka 39 genomfördes dagboksveckan i Valdemarsviks kommun i regi av ÖLFA och kommunen, Gun Töllefsen, kultursekr. 96 bidrag inlämnades, vilket är ett mycket bra resultat (jfr Norrköping 97 st). Dragning av prisvinnarna sker denna vecka och prisutdelning kommer att ske i Valdmarsviks biblotek tisdag den 26 okt, mkl 1200. Bilden ovan visar vinnarna av dagboksveckan i Linköping år 2009.

Börje Evert

 

Vandalisering i Norrköping

Thu, November 11, 2010 08:37:37

I Norrköping skall nu ett av de få 1700-talshusen rivas. Är det någon som genomsökt huset för att se om det kvarligger gamla handlingar eller föremål? Av erfarenhet vet jag att så ofta sker. Se bilden från 1983 i Jönköping, där vi räddade en hel del handlingar såsom originalprotokoll från 1890-talet.

Jag har nu på morgon kontaktat stadsarkivet och stadsmuseet, så att vi kan agera.

I går kom man plötsligt på att ingen arkeologisk undersökning är gjord och nu står grävskoporna redo. Vad gör man i denna stad?

I går sa kommunalrådet Eva Anndersson att kommunen bygger och planerar för 2000-talet : Genom att riva en del av stadens historia!

Historielöshet hos makten!

Börje Evert

 

Arkivens dag

Fri, November 12, 2010 10:04:42

I morgon, den 13 november firas Arkivens dag i hela landet. I Östergötland satsas i år mest på att öppna våra arkiv för allmänheten med s k Öppet Hus. På Linköpings bibliotek kommer tre arkiv, Linköpings Stadsarkiv, Linköpings Föreningsarkiv och Linköpings Stiftsbibliotek att öppna sina dörrar. Landsarkivet i Vadstena kommer att öppet och Flygvapensmuseet. Norrköpings stadsarkiv, Kvillinge Föreningsarkiv, Vånga hembygdsarkiv och Vikbolandets Arkiv - och historieförening. Öppettiden är i regel från kl 1000-1500. Det har också annonserats i pressen. Årets tema är Klimat.

Allmänheten önskas välkommen!

Börje Evert Hjorth

Länsarkivarie

På bilden: Personalen vid Folkrörelsernas arkiv i Motala.

 

Kulturmord av Norrköpings kommun

Sat, November 13, 2010 09:08:55

I skydd av mörkret en lördagsmorgon, likt en lönnmördare, inleddes rivningen av gårdshuset i Kvarteret Gubbe på Saltängen i Norrköping. Huset är ett av de få 1700-talshus som finns kvar i staden, varför det är helt ofattbart att antikvariska myndigheter och andra har tillåtit detta illdåd mot hela vårt kulturarv. Och det här sker den 13 nov, då hela Norden firar Arkivens dag på temat Klimat. Man undrar vad det är för samhällsklimat i Norrköping, där kommunalrådet deklarerar i TV att "Vi bygger för 2000-talet", på vad då, på ruinerna av vårt kulturarv! Jag uppmanar alla Norrköpings politiker att idag besöka våra arkivinstitutioner, som har öppet hus med anledning av Arkivens dag, för att genom att studera arkiven, få in lite vett och sans, som kan förhindra sådana här otäcka kulturmord i framtiden.

De kom strax innan gryningen en lördagsmorgon.

Börje Evert Hjorth
Länsarkivarie

 

Arkivens dag i Kvillinge och Vånga

Sat, November 13, 2010 14:53:02

Besökte två av ÖLFA.s medlemsarkiv på Arkivens dag, idag, lördag den 13 nov. De första fyra bilderna är från Kvillinge Föreningsarkiv i Åby, där det var livlig tillströmning av folk medan jag var där. Och gott kaffe! Trotjänarna Lars Wennerblad och Tord Gålnander var på plats och guidade.

Nästa anhalt var Vånga hembygdsarkiv, där jag länge varit lockad av goda våfflor med hallonsylt och grädde. Där var ett tiotal besökare, som guidades av Eivor Sandberg och Ingegerd Söderholm. Mycket goda våfflor!

Börje Evert

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

 

Mer brandförsäkringshandlingar

Thu, November 18, 2010 11:37:34

ÖLFA har nu mottagit en förteckning på byggnader, som har varit brandförsäkrade i Allmänna Brandförsäkringverket i Östergötland för perioden 1782-1927. Dessa finns även digitaliserade på SVAR, men kostar pengar i abonnemang. Detta register kommer att komplettera vårt material i Östgöta Brandstodsbolags arkiv.

På SVAR:s hemsida kan man söka i Brandförsäkringshandlingar från Brandförsäkringsverket, vilket har digitalierats. Man kan söka på gårdsnamn, ortnamn, socken, kommun och år. Dessa handlingar beskriver ofta mycket noga hur byggnaden ser ut, när den byggdes mm. på ÖLFA har vi nu info om vilka byggnader från Östergötland, som ingår i denna databas. Att se på materialet på SVAR:s hemsida kostar pengar i abonnemang, så vill ni undvika onödiga kostander, vänd er till ÖLFA med en förfrågan.

F n håller vi också på att undersöka om vi kan få tillgång till Skandias stora arkiv av försäkringshandlingar från näringsverksamhet på landsbygden, ett spännande material som kan berätta en hel del om t ex kvarnar, mejerier, bergshantering mm.

Vi återkommer.

Börje Evert

 

Personalträff 2007

Thu, December 02, 2010 14:04:42

 

Nu har den kommit!

Fri, December 03, 2010 08:19:55

Nu har historiken över ÖLFA:s 26 år kommit från tryckeriet. Intresserade kan höra av sig för ett exemplar.

Börje Evert

 

Stolar bortskänkes

Mon, December 06, 2010 10:29:04

ÖLFA skall nu flytta till nya lokaler. Våra stolar i biblioteket blir över och bortskänkes nu gratis mot hämtning - före onsdag den 8 dec.

Stolarna är av stål med blå sits, lätta och stapelbara.

 

Hör av er! Tel 011-12 28 90, 070-2124972 eller mail info@olfa.nu

Börje Evert

 

Britt Svensson kulturpris

Wed, December 08, 2010 07:57:18

ÖLFA önskar Britt Svensson ett stort Grattis till årets kulturpris i Åtvidaberg, för sitt outtröttliga arbete vid Brukskultur Åtvidaberg! Välförjänt!

 

 

Flyttbestyr

Thu, December 09, 2010 13:48:28

Flyttningen av ÖLFA:s lokaler till gemensamma lokaler med Norrköpings Föreningsarkiv har börjat. I går tömdes biblioteket. Resten nästa vecka. En epok... Vi har haft dessa lokaler sedan 1986. Nu börjer en ny era. ÖLFA igår, idag och i framtiden!

Börje Evert

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Julklapp till ÖLFA

Fri, December 10, 2010 15:44:21

Idag fick ÖLFA 25.000:- i bidrag från Näringslivsarkivens stödfond, som skall gå till arbete med Östgöta Brandstodsbolags arkiv, som förvaras i vår depå för företagsarkiv i Åtvidaberg. Bilden nedan är från vår personalträff, där vi bland annat tittade på detta arkiv med guiden Roy Anderssons hjälp. Glad nyhet i vinterkylan!

Börje Evert

ÖLFA önskar God Jul!

Mon, December 13, 2010 10:36:38

 

Epok slut

Wed, December 15, 2010 09:11:57

Idag arbetar vi den sista dagen i ÖLFA:s lokaler, som vi haft i 25 år. Lite vemodigt känns det att lämna dessa lokaler, även om vår flytt inte är längre än ca 10 meter. När ÖLFA kom hit 1986, var här utbildningslokal för tandsköterskor. Efter oss kommer ett annat företag. Det finns många minnen i väggarna.

Nu börjar en ny era tillsammans med Norrköpings Föreningsarkiv i nyare fräscha lokaler.

ÖLFA ser framtiden an. ÖLFA igår, idag och i framtiden!

Börje Evert Hjorth

 

Nu är allt klart för flytt

Wed, December 15, 2010 15:44:56

Till och med det hemliga arkivet kommer att flyttas till nya lokaler i morgon.

ÖLFA:s nya kansli

Mon, December 20, 2010 17:18:08

Nu börjar vi komma iordning i de nya lokalerna. På bilden syns länsarkivariens rum, där utsikten nu är snötyngda lindar i Norra Promenaden, snöfall och minusgrader. Nu fattas bara snygga gardiner, som håller på att sys, en hundkorg till arkivhunden Fritiof (redan inköpt) och kanske någon trevlig krukväxt. Telefonerna är inkopplade och datorerna likaså. Vi är beredda att ta oss an 2011 med full kraft, där skrivande av verksamhetsberättelse nu närmast står på tur, för att sedan sätta igång med årets stora projekt Östgöta Brandstodsbolags arkiv, där vi hoppas kan sätta igång minst fyra personer att registrera och digitgalisera under ledning av Roy Andersson.

Börje Evert

Stipendium

Thu, December 23, 2010 11:56:13

Länsarkivarie Börje Evert Hjorth har erhållit ett stipendium på 5.000:- från Sveriges Läromedelsförfattares förbund.