arkivbloggen

Arkivbloggen

Nu har 2009 satt igång!

Wed, January 07, 2009 14:08:28

En av årets första uppgifter är att sammanställa förra årets resulat och vi har redan börjat skriva berättelsen om år 2008, som har varit ett spännande och framgångsrikt år i ÖLFA:s historia. Vi som jobbar nu i januari är Annette Nyqvist och jag. Annette har i år en trygghetsantällning på ÖLFA. Bertil Gustafsson kommer i februari att fortsätta inventering av gårds - och byarkiv i Finpång och Motala kommuner. Förhoppningsvis får vi också bidrag från riksarkivet till en inventering av gåramålningar i länet. Besked efter den 28 jan . Blir det pengar, kommer Albin Lindqvist att svara för denna inventering.

ÖLFA önskar God Fortsättning på det nya året!

Börje Hjorh

 

Släktforskning

Thu, January 08, 2009 10:09:38

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Arvc26MnRt4

Här en liten videofilm om släktforskning, c 8 minuter lång. Jag fann den på Youtube.

Börje Evert

 

Släktforskning, film 2

Thu, January 08, 2009 10:57:55

Här kommer den andra delen av filmen om Ellen.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XMcBnjk8I1Y

 

Drama på 1700-talet, del 1

Thu, January 08, 2009 17:14:44

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AQu-gdD5YhE

 

Drama på 1700-talet, del 2

Thu, January 08, 2009 17:16:27

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XpBHiWJoTTI

 

Nyckelharpa och hembygd

Wed, January 14, 2009 09:34:21

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m88wz7qdqOs

 

Länstidningen

Thu, January 15, 2009 14:31:04

Sockenkistorna fick publicitet i Länstidningen, ett spännande projekt, som nu kommer att knoppa av sig i en projektet Gåramålningar innevarande år, förutsatt att vi lyckas skrapa ihop tillräcklig mängd sekiner.

 

La Folia

Thu, January 15, 2009 16:49:22

De satt vid molldoftande dysterhetslampor sakta spinnande sina grå vadmalstrådar.

Stilla i helgdagsaftnar citerade fäder dagars bibelord i ackompanjemang

av ljusens långa skuggor som möttes och skildes på timrade väggar.

Där fanns den dystra, sunda tröttheten och de likgiltigt stirrande ögongloberna

som hade skal som var blytyngdsfyllda.

Där var de sävliga, tysta männen som pliktskyldigast förvaltade sin säd

till hustrurnas fromma.

Där var de yppiga höprasselkvinnorna med lockande länder och kraftfulla barmar.

Där var dessa pigor, arvsfyllda monument över den eviga differensen

och den lika eviga attraktionen mellan differenterna.

Där var drängarna.

Viskande i daggvått gräs utanför pigornas kammare

veknade logarnas supbrödraskap inför ländernas varma lockelse.

Vilka var dessa vadmalsklädda sävlingar som så lugnt framförde sin plogar?

Vilka var dessa höskymningslängtande döttrar som så kraftfullt kärnade dagarnas smör?

Vilka var dessa som visste att dra sig undan i tid för att slippa smälta välmågans fetma

i städernas rykande ugnar?

 

Skärblacka bruk

Sun, January 25, 2009 21:18:14

Bruket, som innehåller många vackra miljöer, har skapat välstånd och försörjning åt mängder av människor flera hundra år. Bruket och dess historia är en del av Östergötlands spännande lokalhistoiria. Brukets arkiv finns på Landsarkivet i Vadstena. Fackföreningarnas arkiv finns hos Norrköpings Föreningsarkiv och en massa annan information finns hos Kullerstads hembygdsförening. Jag åker ofta förbi här och tänker varje gång: Måtte det få leva vidare, ty det är trots sin ibland inte så trevliga lukt, livsviktig för bygden. "Det luktar pengar!" säger man i Skärblacka.

 

Gåramålningar

Mon, January 26, 2009 14:37:00

Efter artiklar i Länstidningen har det nu börjat strömma in tips om målningar i länet. Den här kom idag, en målning av den kände Olle Olsson. Ett annat tips kom från vår arbetsmarknadsminister, Sven Littorin, som har sina rötter i Skänninge. Det finns ett stort intresse för denna inventering och vi hoppas att Riksarkivet fattar ett positivt beslut den 28 jan om bidrag till projektet.

Börje Evert Hjorth

 

Gåramålningsprojektet

Fri, January 30, 2009 10:53:30

Tyvärr fick vi inget bidrag från Riksarkivets enskilda nämnd. Detta gör att jag och Annette kommer att fortsätta inventeringen under våren. Albin Lindqvist kommer antingen att arbeta på Landsarkivet i Vadstena eller Länsmuseet. Bertil Gustafsson kommer att fortsätta med inventering av gårds- och byarkiv i Finspångs och Motala kommuner senare i vår. Vi kommer att fortsätta med att söka bidrag till gåramålningsprojektet och förfrågan har sänts till JUF och Nordiska museet.

Börje Evert

 

Landsbygdskonsten

Tue, February 10, 2009 09:18:20

Ny artikel i Länstidningen om gåramålningar. Arbetet på att inventera gåramålningarna i Östergötland är nu igång. I går var Albin Lindqvist här och överlämnade sitt material till ÖLFA. Cirka 40 målningar är hittills dokumenterade med foto och text. Anette Nykvist och Börje Hjorth kommer nu att kontakta de som tagit kontakt efter ha läst tidningsartiklarna och också åka ut och fotografera ett antal. Dessutom fortsätter jakten på pengar.

 

Debatt på DIK:s websida

Tue, February 10, 2009 14:02:05

Just nu ligger min debattartikel Arkiv - en del av kultursektorn på DIK:s websida. Vi hoppas på reaktioner.

Börje Evert

 

Östergötlands musiksamlingar

Thu, February 12, 2009 11:11:27

Projektet Östergötlands musiksamlingar med Katarina Hammarström som projektledare uppmärksammas idag i Norrköpings Tidningar. Projektet har tagit emot en musiksamling till sitt arkiv, som för närvarande är inhyst i Linköpings Föreningsarkiv.

 

Modern gåramålning

Fri, February 13, 2009 10:57:44

Gåramålning av torpet Måsen i Vånga socken, gjord 2003 i maj månad.

 

Lite statistik

Tue, February 17, 2009 14:07:45

Antalet nyleveranser till alla våra medlemsarkiv har hållit sig på ungefär samma nivå i flera år nu. År 2007: 249 st. År 2008: 263. Det visar att det finns all anledning till att fortsätta inventera i länet. Det ligger ännu skatter kvar ute i länet.

Däremot har antalet registrerade besökare ökat bra, från 1640 st år 2007, till 2002 st år 2008.

Antal uppsatser, skrifter och historiker håller sig också på ungefär samma nivå år från år, ca 15 st. Detta gäller också antal tidningsreportage och radio-TV-inslag, ca 15.

I vår databas över enskilda arkiv i Östergötland, finns idag 6481 arkivbildare

År 2008 var arbetsstyrkan den största någonsin i ÖLFA:s historia. Personalen bestod då av 6 personer, två kvinnor och fyra män.

Under år 2008 utkom två nummer i ÖLFA:s skriftserie, Nr 14, en handbok om gårds- och byarkiv och nr 15, en bilderbok om bykistor och andra kistor. Skriftserien har utkommit sedan 1989.

ÖLFA-priset, som utdelats till personer i länet som på ideell grund verkat för arkiv och kulturarvet, har utdelats sedan 1991. Hittills har 17 personer fått priset.

Dagboksveckan, en vecka på hösten, där innevånarna i en kommun skriver dagbok, anordnades första gången i Norrköping år 2005. Idag har det varit i fyra kommuner, där den senaste i Åtvidaberg slog rekordet med 205 inlämnade dagböcker.

Börje Evert

 

Arkivdebatten

Wed, February 18, 2009 11:38:43

Min debattartikel har hittills givit upphov till fyra inlägg, varav ett på DIK:s hemsida och tre på Arkforum. Två män vill inte vara kulturarbetare (något som jag alldrig sagt att jag är nu) och två som applåderar mig. Jag hoppas det blir flera inlägg och jag skall så småningom gå i svaromål. Se DIK:s hemsida: dik.se

 

Styrelsemöte mm.

Mon, February 23, 2009 11:36:23

Styrelsen för ÖLFA samlas för vårens första sammanträde torsdagen den 5 mars 2009, kl 1600. Kaffe med dopp utlovas. Styrelsen skall ta ställning till verksamhetsberättelsen 2008, bokslut 2008 och preliminär budget 2009. Mötet hålls i ÖLFA:s lokaler. Alla ledamöter, ordinarie och suppleanter önskas välkomna!

Revison kommer att ske torsdagen den 26 februari på ÖLFA.

Tisdagen den 24 febr skall möte hållas i Linköping om dagsboksveckan, som detta år föreslås gå av stapeln i Linköping.

Årets ÖLFA-pristagare kommer att beslutas på styrelsemötet- Priset kommer att utdelas på vårens Kulturarvsdag.

Inventeringen av gåramålningar pågår. Förra veckan gick ett brev till alla hembygdsföreningar och alla ÖLFA.s medlemsarkiv. Ett pressmededelande har också sänts till länets tidningar.

Möte om projektet Saga i Norrköping kommer att hållas på Hemgården torsdagen den 26 februari.

Börje Evert

 

Nästan färdig

Fri, February 27, 2009 09:54:15

Nu ligger berättelsen om året 2008 i ÖLFA färdig i manus. Nu skall styrelsen godkänna den nästa vecka och sedan bär det i väg till tryckeriet. Motivet är från sjön Glan vid Skärblacka gamla bruk vid Ljusfors. Glan är en mycket vacker sjö och sträcker sig ända upp till Finspång. Den är också viktig för Norrköping, då den försörjer oss med dricksvatten.

 

Projektet Min Saga

Fri, February 27, 2009 12:54:37

Projektet fortsätter. Vi fick in 15 sagor förra året. Nu skall en av dem ges ut, sagan om De Vita Tu och den Svarta Madonnan av Helena Höglund. Ilustrationerna kommer förmodligen att göras av Ida Alexandersson, som gjort affischen ovan. I höst planeras sagostunder på hemgården i samarbete med Teater Pelikanen.

 

Gammal gåramålning

Thu, March 05, 2009 10:26:08

Äldre gåramålning från Tjällmo, som föreställer Svalnäs gård. Huset till höger hette Lugnet. Här bodde släktingar till den berömda Kajsa Varg i början av 1800-talet. Målningen troligen gjord i mitten av 1800-talet. Den här dokumentationen har vi fått från Anders Köhler i Kvillinge.

 

ÖLFA-priset

Tue, March 10, 2009 10:54:39

ÖLFA och Kulturarvspriset kommer att utdelas på Kulturarvsdagen i Söderköping den 23 april 2009. En kandidat är utsedd av styrelsen för ÖLFA. På bilden ovan ser vi priset utdelas till föreståndaren för Kvillinge Föreningsarkiv år 1995, Erik Larsson, som flankeras av ÖLFA:s ordf Per-Erik Utther och Börje Hjorth.

 

Nr 16 i skriftserien

Wed, March 11, 2009 10:46:41

Jag hoppas att vi kan ge ut nr 16 av ÖLFA:s skriftserie under våren. Det blir en saga, som frukt av projektet Min Saga i Norrköping, vars insamling skedde förra året. Sagan heter Sagan om De Vita Tu och Den Svarta Madonnan. och är skriven av Helena Höglund, Norrköping. Illustrationerna kommer att göras av Ida Design.

 

Uppdragsforskning

Thu, March 12, 2009 10:51:55

ÖLFA erbjuder allmänheten att få forskning utförd, typ släktforskning, gårdsforskning, företagsforskning, föreningsforskning mm. Kostnaden är 150:-/tim. Ring eller maila för mer information! 011-122890 eller info@olfa.nu.

Börje Hjorth Annette Nykvist

 

Norrköpings slottsruin

Sun, March 15, 2009 16:36:07

Det mäktiga tornet i Johannisborgs slottsruin, ett minnesfragment från Hertig Johans tid i Norrköping från 1600-talet.

 

Ny bok på gång!

Tue, March 17, 2009 10:31:41

Kommande bok:

Sagan om De Vita Tu och Den Svarta Madonnan.

En liten saga om en diskmaskin, en tvättmaskin, en dammsugare och en motorgräsklippare.

Författare: Helena Höglund.

Årsmöte

Mon, March 23, 2009 08:31:49

Torsdagen den 26 mars 2009 håller ÖLFA årsmöte på Hemgården i Norrköping. Årsmötet börjar kl 1830 och inleds med förhandlingar. Därefter kommer att visas östgötska filmer av Östergötlands filmexpert, länsmuseets Ellika Kyndel. Charles Eriksson från Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv har gjort en film om arkivet, vilken också kommer att visas. Under filmvisningen kommer också kaffe med smörgåsar att serveras.

Alla anmälda ombud är välkomna!

För ÖLFA

Börje Evert Hjorth

 

Arkivvisa

Mon, March 23, 2009 09:19:46

Arkivvisa av Börje Hjorth (Melodi: Gubben Noa)

Arkivarien, arkivarien är en vis person

samlar gamla luntor, ordnar nya papper

läser sakta, tänker mycket

efter viss fason.

I arkivet finns det kanske djur

somliga är smärre, andra mycket mindre

dammet ryker, luften tätnar

i den lilla kur.

Arkivarien, arkivarien är en stark person

lyfter gamla buntar, spänner sina muskler

fyller hyllor, staplar pärmar

i en enda rad.

Arkivarien, arkivarien tar ibland ett glas

låter vinet flöda, spiller ingen möda

på att glader, på att goder

stundtals känna sig.

I arkivet, i arkivet finns det kanske ljus

under mörka taket, ljuset sakta rinner

skuggor vandrar, bilder visar

på en bokfylld vägg.

I arkivet, i arkivet är det ofta tyst

ej ett litet pip hörs, mössen finns i fällan

här är saligt, lugnt och varligt

som ett paradis.

I arkivet, i arkivet blir man ganska klok

perspektiven klarnar, tankarna blir större

ibland papper, i lokalen

finns det mången bok.

 

Årsmötet

Fri, March 27, 2009 08:46:08

Årsmötet hölls igår kväll på Hemgården i Norrköping. 32 ombud från medlemsorganisationer och medlemsarkiv var närvarande. ÖLFA:s styrelse fick en ny ledamot, Charles Eriksson, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, som valdes som suppleant, efter att Carl-Gustaf Forsman avgått. ÖLFA framför sitt hjärtliga tack till Carl-Gustaf Forsman för hans tid i styrelsen. Charles ses på bilden ovan, tagen i samband med en utställning på biblioteket i Ödeshög. Gunnel Mörkfors, Länsmuseet valdes till ordinarie ledamot.

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Ellika Kyndel från Länsmuseet om olika filmprojekt i Östergötland och visade en rapsodi lokalhistoriska filmer från länet. Därefter visade Charles Eriksson sin film om Ödeshögsarkivet. Kaffe och smörgåsar inmundigades under filmtimmen. ÖLFA tackar Ellika och Charles för deras insatser. Årsmötet hölls i gemytlig stämning. Ordf Margaretha Engman framförde styrelsens tack till länsarkivarien och övrig personal för ett gott arbete under 2008.

Börje Evert

 

Den stora katastrofen 1996

Tue, March 31, 2009 14:40:56

År 1996 brinner Linköpings stadsbibliotek. Mängder av böcker brann upp, men större delen av arkivsamlingarna kunde räddas. Vi var ett gäng från ÖLFA, som evakuerade Linköpings Föreningsarkiv, vilket i 50 graders värme packade ned i 288 flyttkartonger. Det var ganska svettigt och fick order av brandmännen att dricka minst tre liter saft i timmen. På översta bilder ser vi biblioteket dagen efter, två av ÖLFA:s hjältar, Annika Bodin och Karoline Johansson. Nederst ser vi Marianne Svensson, föreståndaren på Linköpingsarkivet, som också gjorde en hjälteinsats. Lägg märke till plaströren med frisk och kall luft, som var nödvändiga för att andas. Arkivet flyttades sedan till universitetet, där det bodde i exil några år, för att sedan återkomma till det nya biblioteket. Och vi räddade allt! En hjälte till som skall nämnas är ÖLFA:s Gunilla Wahlén, som kämpade hårt.

Börje Evert

 

ÖLFA-pristagare 1991-2008

Wed, April 01, 2009 10:17:36

 

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

Image Thumbnail

 

ÖLFA-priset inrättades 1991. Priset har uppmärksammat många hängivna och duktiga människor i Östergötland, som på olika sätt arbetat ideellt för kulturarvet och ÖLFA har också fått bra PR som en bred kulturarvsaktör och inte bara ett arkivförbund. Priset, som numera också kallas ÖLFA- och kulturarvspriset, skall fortsätta att utdelas, vilket sker varje vår på kulturarvsdagarna, denna gång i Söderköping den 23 april.

 

Alla dessa kyrkor

Fri, April 03, 2009 23:43:24

Jag tar mig friheten att nyttja de inloggningsuppgifter till bloggen som jag blev anförtrodd under min anställning på ÖLFA under förra året. Tänkte skriva lite om de östgötska kyrkorna som har blivit återkommande i mitt yrkesliv.

Det började när jag åkte runt och assisterade stiftsarkivarien med att ordna och förteckna kyrkoarkiv. Sedan fortsatte jag med det ensam i ett par år innan ÖLFAs sockenkistinventering tog vid, vilken resulterade i närmare 90 besökta kyrkor. För stunden jobbar jag i länsmuseets arkiv och just nu är det byggnadsingenjören Ture Jangviks arkiv som förtecknas.

Jangvik var en av byggherrarna för Gamla Linköping, men från slutet av 1950-talet började han specialisera sig på kyrkorestaureringar. Uppnådd pensionsålder var inget hinder för fortsatt arbete och när sista kyrkan färdigställdes var han närmare 80 år. Då hade han byggt om över 400 kyrkor, varav drygt 150 i Linköpings stift. Från varje projekt finns detaljrik dokumentation, bl.a. med en mängd ritningar men även ett rikt fotomaterial, korreskondens, entreprenadkontrakt och historiska uppgifter mm. Ett värdefullt material som skänktes till länsmuseet efter Jangviks död.

Så det är väl bara en tidsfråga innan jag börjar drömma om kyrkor, för hur jag än bär mig åt förföljder dom mig. Men hittills hoppas jag inte ha tagit skada.

Albin Lindqvist - tidigare inventerare på ÖLFA

 

ÖLFA:s skriftserie nr 16

Fri, April 17, 2009 10:54:52

Nu ligger nr 16 i ÖLFA.s skriftserie färdig i manus. Nästa vecka bär det iväg till tryckeriet. Den första produkten i Projektet Min Saga i Norrköping, ett samarbete mellan ÖLFA, Hemgården i Norrköping och Teater Pelikanen. Sagen är skriven av Helena Höglund, teaterpedagog i Norrköping och de kongeniala bilderna är gjorda av Ida Allexandersson, Ida Design.

 

Gåramålningsprojektet pågår

Fri, April 17, 2009 11:32:31

Det här är torpet Balderum 4:3, nu benämnt Kulltorp i Vånga socken, Norrköpings kommun. Tidigare hette torpet Måsen och nämns första gången i urkunderna år 1659, då en gosse föds här. Den här gåramålningen gjordes år 2003, en majdag.

 

ÖLFA-priset 2009

Tue, April 21, 2009 11:48:45

Årets ÖLFA-pris går till Jan-Eric Karlström. Priset kommer att utdelas på Kulturarvsdagen i Söderköping torsdagen den 23 april. Idag artikel i Folkbladet.

 

Uppdragsforskningen har startat

Mon, April 27, 2009 10:19:34

ÖLFA:s uppdragsforskning har inletts efter att vi fått flera uppdrag från allmänheten runt om i landet. Nämnas kan efterforskning om ett kafé i Norrköping på 20-talet, ett namn på ett torp i Tjärstad församling mm. Välkommen att fråga om släktforskning, gårdsforskning, företagsforskning eller forskning om föreningar. 150:-/ tim kostar det.

Börje Evert Hjorth

 

ÖLFA hälsar våren

Thu, April 30, 2009 09:24:10

Idag är det Valborsgmässoafton, vårens stora hednafest, då vi tänder eldarna och skrämmer bort vinterns spöken, gastar och andar, välkomnar solen och värmen och gläds åt vitsipporna i backarna. Efter helgerna skall vi på ÖLFA planera vårens personalträff, som denna gång skall besöka Tore Folkesson och hans hustru Ann-Mari på Hylinge gård på Vikbolandet. Väl bekomme, alla vänner av kulturarvet i Östergötland!

Börje Evert

 

Vårens personalträff

Mon, May 04, 2009 09:37:33

Vårens träff blir i vecka 22, måndag 25/5 eller onsdag 27/5. Temat den här gången blir våra kontakter med massmedia och jag hoppas vi kan få besök av Radio Östergötlands nyhetschef Peter Kristensson, som kan ge oss en hel del tips. På eftermiddagen skall vi besöka Hylinge Oppgård, där Tore Folkesson och hans hustru Ann-Marie tar emot oss och visar sina tre museer samt serverar oss kaffe med dopp. Härnedan ser vi en gårdsstuga på Hylinge Oppgård. Mer info och inbjudan kommer snart.

 

 

Personalträff den 27 maj 09

Mon, May 04, 2009 11:30:35

Nu är det klart. Personalträffen blir den 27 maj 09. Då får vi bland annat träffa denne man, som är en man som verkligen kan sin historia plus att han ständigt är a jour med vad som händer och sker i Östergötland. Program och inbjudan kommer att utsändas inom kort.

Börje Evert

 

Glimt ur torparliv

Wed, May 06, 2009 09:56:10

Hon vaknade alltid först på morgonen, Kajsa Ersdotter. Hon var hustru till torparen Jon Svensson på Hjulmakartorp. Runt omkring i stugans kök låg alla sex barnen i sina sängar. Hennes man rörde sig oroligt när hon steg upp i det kyliga köket. Ute var det snö och minusgrader med mörker som en mörk matta över hela Jonsbergs socken och hela Sverige. Hon tände fotogenlampan och med ett par tyrestickor gjorde hon eld i den lilla köksspisen kallad Sorgbarn. Det måste vara minusgrader inne i köket, tänkte hon när hon såg rimfrosten på fönstren. Hon huttrade till och svor för sig själv. Det var ju själva fan att de skulle vara tvungna att ha den där inhysingen Olof från Glovshult boende inne i kammaren. Därinne fanns Glädjebarn, en eldstad som var mycket lättare att tända och gav mycket bättre värme än Sorgbarn. Och så lät han aldrig bli barnen. Ständigt var han på dem och tafsade, den tavringen. Hon hade flera gånger talat med Jon om det, men han sa att de var tvungna att få Olofs hyra varje månad. Ville hon svälta kanske?

Kajsa huttrade och satte på en kastrull vatten på spisen. Elden tog sig dåligt och hon matade in flera tyrestickor. Det rörde sig inne på kammaren. Nu vaknar han, den tavringen, tänkte hon. Han ska fan inte få någon morgongröt idag!

Sittande på huk framför spisen bad hon en morgonbön till Herren. ”Dyre Fader! Låt mina barn få vara friska och förnöjsamma idag. Låt dem sköta sig i skolan och låt dem inte vara för hungriga. Välsigna den brödbit och den bit fläsk de får med sig, så att det mättar. Välsigna dem så att inte Olof kladdar på dem. Och till sist, käre Herre: Låt oss vinna på jubileumslotteriet, så att vi kan kasta ut Olof för gott!”

 

Målningar kan ge svar

Wed, May 06, 2009 13:10:50

En förfallen stuga bortom all räddning allt som återstår av det gamla torpet. Förfallet inbjuder till funderingar om platsens historia. Vilka var folket som levde här och höll skogens stigar trampade? Var det rent av två familjer som bodde i den förhållandevis stora byggnaden? Hur såg det ut och vart låg uthusen? Hade de trädgård?

En gåramålning skulle ge många svar.

Funderingar från Länsmuseets källare genom Albin Lindqvist

 

Ny bok!

Fri, May 08, 2009 09:32:31

Nu har den kommit, en saga från Norrköping, skriven av Helena Höglund, en kärlekssaga för hela familjen. Sagan är ett resultat av Projekt Min Saga i Norrköping, som ÖLFA drivit tillsammans med Hemgården och Teater Pelikanen. Boken är nr 16 i ÖLFA:s skriftserie och kostar 50:- att köpa. Den kommer att säljas på ÖLFA och på Hemgården samt även i bokhandeln. Redan nu kan ni beställa den här, info@olfa.nu

 

Besök hos en gåramålare

Wed, May 13, 2009 08:42:51

I går besöktes konstnären Kerstin Karlsson i Kärnskogen på gränsen till Närke. Hon har gjort ett hundratal gåramålningar och är i full gång. Hon har gjort och gör en stor kulturhistorisk gärning i norra Godegårds socken, där många gårdar och torp nu är avbildade med stor skicklighet och noggrannhet. Flera av hennes skisser och gåramålningar fotograferades av Albin Lindqvist. Bilden ovan, Kerstin vid sitt staffli, tog undertecknad.

Börje Evert

 

Gåramålningar av Kerstin Karlsson

Thu, May 14, 2009 10:44:15

Två exempel på gåramålare Kerstin Karlssons målningar. Ovan Godegårds säteri, nedan Bergs by, Närkesberg. Dessa bilder finns på vykort. Den översta är gjord 2002 och den nedre 2003. Gjorda i gouache.

 

Arkivens dagmöte

Mon, May 18, 2009 10:50:24

Dags för årets första möte om årets Arkivens dag, som denna gång skall gå i digitalt tecken. Alla ÖLFA.s medlemsarkiv är välkomna till detta möte på stadsbiblioteket i Linköping, torsdagen den 28 maj 2009, kl 1000. Ovan en bild från den fina forskarsalen i biblioteket.

Börje Evert

 

Styrelsemöte i Ringarum

Mon, May 25, 2009 22:32:26

Måndagen den 1 juni håller ÖLFA styrelsesammanträde på Ringarums Hembygdsgård, kl 1600. Kallelse och förslag till dagordning har gått via mail idag till styrelsen. Bertil Gustafsson från Ringarums Hembygdsförening är vår värd och serverar kaffe med dopp.

Börje Evert

 

Lyckad personalträff

Mon, June 01, 2009 10:03:41

Onsdag förra veckan höll ÖLFA vårens personalträff med personal från medlemsarkiven. Femton personer hade mött upp. På förmiddagen var vi på ÖLFA, där Peter Kristensson, stf kanalchef på Lokalradion berättade om media i Östergötland och gav oss tips hur vi skulle sköta våra kontakter med massmedia. Dessutom rapporterade varje arkiv om verksamheten. ÖLFA informerade också om nyheter.

På eftermiddagen besökte vi Tore och Ann-Marie Folkesson på Hylinge Oppgård i Häradshammars socken på Vikbolandet. Där visades tre olika museer av värdparet, som sedan bjöd på kaffe med gott bröd i den vackra mangårdsbyggnaden med ett imponerande vårdträd, en skogslind.

ÖLFA tackar Peter, Tore och Ann-Marie för en trevlig dag!

Börje Evert

 

Styrelsen i det gröna

Mon, June 01, 2009 22:20:23

Styrelsesammanträde på hembygdsberget i Ringarum. Bertil Gustafsson från hembygdsföreningen och även ÖLFA:s medarbetare tog emot oss, bjöd på kaffe och goda smörgåsar inne i kaffestugan, varpå vi förflyttade oss till dansbanan, där mötet hölls i den milda juniluften. I bakgrunden hördes en västergök, som tillika är en bästergök. Det bådar gott för att många kloka beslut togs denna vackra annandag pingst.

 

Snart sommar

Thu, June 11, 2009 08:40:24

Sommaren närmar sig. Inventeringen av gåramålningar pågår och kommer att fortsätta i höst. Ansökan om ekonomiskt stöd har inlämnats till Kungen och tidigt i höst kommer detta följas av en ansökan hos Riksarkivet. Efter midsommar kommer länsarkivarien att gå på semester, men kommer att vara tillgänglig på mobiltel. Annette kommer att finnas på ÖLFA under hela juli.

Börje Evert

 

Yggers grotta

Wed, July 29, 2009 15:36:09
http://www.youtube.com/watch?v=k5NTZPJYpC4

 

Yggers grotta 2

Wed, July 29, 2009 15:36:55

I sommar har jag och några vänner tagit upp ett gammalt projekt. I en liten obetydlig grotta i hemtraktens skogar påstås en fredlös man vid namn Ygger ha bott. Efter en hel del efterforskning kom vi fram till att mannen i själva verket hette Anders Larsson som dräpte sin rival 1639. Innan han kunde ställas inför tinget 1644 höll han sig gömd, sannoligt i grottan. Men den lilla grottan kan inte ha hyst någon man, varför vi under sommaren har försökt gräva ut de inre delarna i jakten på en påstådd inre kammare, men än är vi inte klara.

Hur var det nu med Ygger då? Jo, sanolikt föddes han på 1870-talet då agronomen Carl Fredrik Nordensköld färdades runt i Östergötland och gjorde en rad nedteckningar om bygderna. I den rådande nationalromantiska eran byttes Anders namn till Ygger och en detaljerad sägen tecknades ner. En sägen som vi filmatiserade för snart 10 år sedan, se länken i föregående inlägg!

En fortsatt glad sommar önskar Albin Lindqvist

 

Ny gåramålerska

Mon, August 10, 2009 08:58:08

Semestern börjar gå mot sitt slut. Jag har dock inte varit overksam i sommar, utan funnit en ny mycket skicklig gåramålerska, i Ljusfallshammar i Finspångs kommun. tyvärr hann jag inte få träffa henne, ty hon avled förra året. Hon hette Daga Strömberg och levde åren 1920-2008. När jag var hos Eivor Sandberg, Vångas arkivarie och drack kaffe, kom vi in på gåramålningar. Eivor trodde inte det fanns några gåramålningar i Vånga, men när vi tittade in i vardagsrummet, hängde där en fin målning av Eivors föräldrahem Balderums Södergård, målad av Daga Strömberg. Eivor hade trott att den här typen av gåramålning inte var aktuell, men visst är den det. En gåramålning är en bild, gjord i olja, akvarell, goache eller annat och som föreställer en identifierad och namngiven byggnad på landsbygden, gjord mellan 1870-talet och fram till idag. Alltså: Har ni en tavla över en byggnad, som ni vet vad det är: Då skall ni kontakta oss.

Vad det gäller Daga Strömberg hoppas jag kunna finna fler målningar, ty hon var en mycket duktig konstnär. Eivor hade ytterligare två målningar av henne, ett motiv från Hävla och ett över en rådjursfamilj.

I sommar har jag ägnat mycket tid åt att lägga nytt tak på torpet Måsens flygelbyggnad, gjort ny altan, bytt innertak på gurkrummet, byggt en stor spaljé mm samt målat en mängd oljemålningar på plywood med motiiv från naturen. Annette har arbetat på ÖLFA i juli med databaserna och har semester nu augusti. Förra veckan fick jag ett slags bett på underbenet, vad vet vi inte, men nu går jag på behandling med antibiotika, varför jag sakta under den här veckan kommer att finnas på ÖLFA:s kansli. I övrigt finns jag tillgänglig på tel 070-2124972.

Idag möte med Kvilligearkivet, som fått sitt anslag från kommunen indraget. Vi måste agera!

Börje Evert

 

Gåramålning

Sun, August 16, 2009 20:49:43

Gåramålning av Balderums Södergård, gjord på 70-talet av Daga Strömberg, som jag berättade om i förra inlägget.

Här en annan vacker djurtavla av Daga Strömberg,

 

Skrämmande prioriteringar

Tue, August 18, 2009 09:52:38

Populism i Norrköping

I Norrköping pågår nu en slakt av kulturföreningar! Två konsthallar, en jazzklubb och två föreningsarkiv har drabbats av hårda nedskärningar. Kvillinge Föreningsarkiv som har verkat sedan 1963 och drivit sin verksamhet med små medel och ett föreningsbidrag från Norrköpings kommun på 20.000:- har nu fått hela detta bidrag indraget - trots att arkivet genom alla år har uppvisat en stor och livlig aktivitet till stor glädje för Åbys innevånare. Även Norrköpings Föreningsarkiv, som förvarar en stor och viktig del av Norrköpings historia har drabbats. Istället har kommunen valt att satsa populistiskt: På ett fotbollslag, som inte längre kan spela fotboll och en stor och dyr utbyggnad av Idrottsparken, där folket regelbundet kan bevittna hur IFK förlorar sina matcher. Vad är detta för populism? Är våra folkvalda politiker så oerhört smickrade av att sitta på VIP-läktaren? Eller vad är det? Varför satsar man på en looser?

Arkiven kommer dock att överleva, ty inom arkivsektorn vet vi att framtiden arbetar för oss. Det har många års magra budgetar lärt oss. Och det finns faktiskt också politiker som inser att vi skall vara rädda om vår historia, vårda vår historia och göra den tillgänglig för alla medborgare.

ÖLFA kommer att göra allt för att hjälpa de arkiv som drabbats av nedskärningar. I Kvillinge har vi redan funnit en modell till lösning.

Börje Evert

 

Torpforskning

Tue, August 25, 2009 09:52:43

Förra året utkom en skrift på Landsarkivet i Uppsala, som heter Hur hittar jag mitt torp i arkiven, skriven av min gamla kollega Gunilla Lundberg Ehnström. Den är mycket utförlig och bra för alla som vill veta lite mer om torpens historia och bebyggare. Rekommenderas! Finns på nätet också, på landsarkivets hemsida.

Börje Evert

 

Storstrejken 100 år

Wed, August 26, 2009 10:51:57

I år är det 100 år sedan storstrejken i Sverige. Det uppmärksammas bl a på Arbetets Museum med en liten utställning. Man kan också läsa om den i min och Jan Nordströms bok om Norrköpings arbetarrörelse, som utkom 1989. Där finns ett särskilt kapitel om stostrejken. Ovan en bild ur boken, som föreställer storstrejksutskottet med kvinnan Anna Särström i mitten. Fjärde man i bakre raden är Gösta Janzon, nykterist, trubadur och författare samt Norrköpings Folkrörelsearkivs förste förståndare.

Börje Evert

 

Färdig inventering

Mon, August 31, 2009 10:18:36

ÖLFa har under ett par års tid inventerat gårds- och byarkiv i Finspångs kommun. Inventerare har varit Bertil Gustafsson, se bild. Inventeringen har finansierats av ÖLFA, Riksarkivet och Finspångs kommun. 69 gårdar har inventerats, varav 17 i Risinge socken, 18 i Skedevi, 9 i Regna och 25 i Hällestad. Rapporten med inventeringsprotokoll kommer att översändas till Riksarkivets enskilda nämnd och Finspångs kommun. Alla inventerade gårds- och byarkiv är inlagda i ÖLFA:s databas, företagsarkiv, som finns på hemsidan.

Börje Evert Hjorth

 

Möte Arkivens dag

Wed, September 02, 2009 14:35:46

Onsdagen den 9 sept, kl 1000 träffas vi i Linköping på Länsmuseet för att planera årets Arkivens dag, som i år går i det digitala tecknet. Alla lokalhistoriska arkiv i länet är välkomna. Margaretha Engman och jag har fått i uppdrag att utarbeta en liten folder till allmänheten om hur man långtidsförvarar sina digitala bilder. Svaret är enkelt idag. Man skaffar sig en extern hårddisk, dit man regelbundet överför de bilder man tar och lägger in på sin hårddisk. Det externa minnet bör vara placerat på annan plats. Vi använder denna teknik på ÖLFA och jag gör det privat. Prisutvecklingen är positiv för oss kunder. Priserna sjunker och minenna blir mindre och mindre och rymmer mer och mer. Nu finns det att köpa från 300:- och uppåt.

Det finns även externa hårddiskar on line, dvs på nätet, men där har man ingen garanti för hur länge just detta företag lever.

De här frågorna och många andra kommer vi att ta upp på Arkivens dag i november. Kommer vi arkiv att få förbereda oss att ta emot externa hårddiskar till förvaring och hur skall vi rusta oss för det?

Hoppas vi ses på onsdag nästa vecka!

Börje Evert

 

Styrelsemöte i Kuddby

Thu, September 03, 2009 09:03:08

Styrelsens första sammanträde efter sommaren kommer att avhållas i Kuddby den 14 sept, kl 1600. Kallelse har gått ut vida mail. Ovan ser vi Kuddby församlings vapen. Vi kommer att sammanträda i hembygdsmuseet, dricka kaffe samt avsluta med ett besök hos Vikbolandets arkiv och historieförening i Åkerliden.

Hoppas alla kan komma!

Börje Evert

 

Ny inventering

Thu, September 03, 2009 10:13:48

1 sept började en uppföljande inventering av gårdar i Finspångs kommun, nu en dokumentation av gåramålningar på gårdarna. Bertil Gustafsson som hösten 2008 och våren 2009 inventerade 69 gårds- och byarkiv har nu satt igång. Rapport om Bertils tidigare inventering har sänts till Riksarkivet och Finspångs kommun.

 

Släkt och hembygd

Thu, September 03, 2009 10:39:13

En tidig liten oljemålning om släktforskning. Jag jobbade som amanuens på Landsarkivet i Uppsala och släktforskade en hel del utom tjänsten. Kvällar och helger satt jag helt ensam i det stora Vasaslottet i Uppsala och kartlade släkter åt främst amerikaner. Jag tjänade 25 kronor i timmen. En hel termin försörjde jag mig på släktforskning åt amerikanska damer, som sände över dollarsedlar i betalning. Åren var 1972. I bakgrunden Lagga kyrka. Vi bodde i en gammal handelsbod som hette Persborg, med skogen bakom oss och den stora Uppsalaslätten framför oss. Här föddes båda mina söner.

 

Dagboksveckan

Tue, September 08, 2009 11:35:39

Vecka 39, 21 sept-27 sept är det dagboksvecka i Linköpings kommun. Då inbjudes alla som bor i kommunen att skriva dagbok varje dag och sdan lämna in dem till stadsbiblioteket för arkivering hos Linköpings Föreningsarkiv. Penningpriser kommer att lottas ut på 2500:-, 1500:- och 1000:-. Presskonferens om veckan skall hållas på biblioteket onsdagen den 16 sept, kl 1000. Dagboksveckan är ett led i ÖLFA:s projekt Rädda dagboken, som startade 1997. Dagboksveckor har hittills arrangerats i Norrköping, Kinda, Ödeshögs och Åtvidabergs kommuner. Rekordet innehas av Åtvidabergs kommun, där över 200 bidrag inlämnades.

Läs gärna Börje Hjorths bok Om dagböcker, nr 8 i ÖLFA:s skriftserie. Den finns på bibliotek och kan också beställas från ÖLFA och kostar 50:-

Huvudansvarig för veckan är undertecknad som även svarar på eventuella frågor.

Börje Evert Hjorth

Tel 011-122890, info@olfa.nu

 

Scanna stora format

Thu, September 10, 2009 09:25:26

Arkiv, hembygdsföreningar mfl.

Behöver ni scanna en karta eller någon annan handling, som har stort format. Då kan ni vända er till Bodil Strömberg på Svenska Kyrkan i Linköping. Ring henne för information: Tel 013-205022.

Börje Evert

 

Livligt styrelsemöte

Tue, September 15, 2009 10:43:27

Igår var det styrelsesammanträde i Kuddby, Björkekinds hembygdsmuseum, som ligger invid Kuddby kyrka. Igår var det dock ett underbart sensommarväder och inte som på bilden. I samband med diskussionerna om årets firande av Arkivens dag utbröt en livlig diskussion om hurvuvida arkiven skall ta emot digitala media till långstidsförvaring. Det är en intressant fråga, som har många aspekter. Å ena sidan i diskussionen fanns de som menade att vi enbart skall ta emot och förvara pappersutskiifter, medan andra menade att vi också bör ta emot t ex externa hårddiskar till förvaring. Diskussionen var ett symptom på att vi befinner oss i en brytningstid - och att vi ej kan stå utanför den snabba tekniska utvecklingen. Vi måste snarast börja med kompetensutveckling av vår personal i arkiven och förbereda oss på en ny sorts material i våra arkiv, som har ett stor fördel: De tar inte så myckety plats! Arkivens dag den 14 nov kommer att ta upp denna fråga till fokus i Östergötland.

 

Dagboksveckan

Thu, September 17, 2009 13:40:53

Artikel i Extra Östergötland 17 sept 2009.

 

Dagboksveckan pågår

Wed, September 23, 2009 09:53:25

Nu är det igång i Linköping. Idag finns ett inslag på Corren 24 om veckan. Jag har också fått flera förfrågningar. Vi hoppas att många nu sitter och skriver i stugorna i Linköping och att kommunen nu kan slå gällande rekord från Åtvidaberg.

Börje Evert

 

Kulturnatten i Norrköping

Thu, September 24, 2009 09:29:39

På lördag är det kulturnatt i Norrköping. Mängder av aktiviteter och evenemang utspelar sig i staden från lördagslunch till sena natten. Jag vill hälsa välkommen till Gamla Kuskbostaden vid Hemgården, ett gammalt hus med anor från 1763, där jag har min ateljé och galleri. Jag kommer att ha öppet hus från kl 13-18, där jag visar konst på trä, duk och glas, träfigurer, böcker, vykort och minikonst. Även trådslöjdsprodukter kommer att visas och säljas. Kuskbostaden ligger på Saltängsgatan 7. Välkommen!

Bilden ovan visar ett exempel ur min serie tavlor om kung Magnus Eriksson, olja på duk.

Börje Evert

 

Ny bok?

Tue, September 29, 2009 14:29:05

Jag vill ge ut dagböcker från fem dagboksveckor som nr 17 i ÖLFA.s skriftserie. Jag har just frågat styrelsen om jag får lov. Om jag får det, kanske vi kan ge ut den i höst.

Börje Evert

 

Ett litet bidrag

Mon, October 05, 2009 09:27:32

Riksarkivet beviljade ett litet bidrag till vår inventering av gåramålningar. men det var ändå ett genombrott för ABM-tänkandet. ÖLFA fick 30.000:- vilket inte räcker så långt när man anställer fältpersonal. Vi kämpar dock vidare och väntar nu besked i början av december från kungen. Dessutom kommer vi att gå in med en ny ansökan till januarisammanträdet hos RA.

Börje Evert

 

Gammal bild av Bredgatan, Norrköping

Wed, October 07, 2009 14:08:18

Har just varit ute och fotat tre gåramålningar, varav den här var från Bredgatan i Norrköping, en fin tavla utan signatur.

Fotade också det här lilla torpet på norra bråviksstranden i Kolmården, målat av Abela Karolina Hallendorff, 1904.

Är det någon som känner till henne, är vi tacksamma för upplysningar.

Börje Evert

 

Bokarbetet fortskrider

Mon, October 19, 2009 11:06:23

Så här kommer nr 17 av ÖLFA.s skriftserie att se ut. Arbete pågår. Insamlingen i Linköping avslutas i morgon, den 20 okt. Sedan skall vi välja ut en eller två till skriften.

 

Arkivens dagsfirande inställt.

Mon, October 26, 2009 18:25:57

Samordningsgruppen för Arkivens dag, som brukar firas med utställning, föredrag mm i Linköping, har beslutat att göra ett uppehåll i år. Emellertid kommer en del arkiv att ha öppet hus som vanligt denna dag, som är den 14 nov. Under den tid som är till nästa års Arkivens dag, skall bl a ordnas ett seminarium för alla arkiv i länet, där man diskuterar vilka frågor vi skall lyfta fram för att nå en större och bredare publik. Som det nu har varit de senaste åren har endast redan "frälsta" kommit till våra arrangemang. Arkiven måste på ett bättre sätt nå ut till allmänheten om vilka skatter och möjligheter våra arkiv utgör: för alla medborgare i Östergötland.

 

Höstens personalträff flyttad

Tue, October 27, 2009 13:35:28

Höstens personalträff har blivit flyttad till våren. Det beror både på konstnadsbesparingar och annat. Före jul kommer kallelse till årsmötet, som hålls i mars 2010 på Hemgården som vanligt. Ha det gott så länge och har ni frågor, slå en signal eller maila!

Börje Evert

 

Torpseminarium

Wed, October 28, 2009 08:43:55

I går kväll var jag och Margaretha Engman i Vikingstad, där ett antal hembygdsföreningar var samlade för att lyssna till Anders Lundberg, Länsmuseet, som talade om kartor som källmtrl till torpens historia. Jag berättade om vad man kan finna i arkiven om torparnas människor. 45 personer.

 

ÖLFA 25 år!

Tue, November 17, 2009 10:56:36

ÖLFA firar i år 25-årsjubileum - utan stora åthävor. Igår hade vi ett jubileumssammanträde med styrelsen, då vi bl a talade om att Börje Evert Hjorth närmar sig pensionsåldern och kanske under nästa år kommer att trappa ned en smula på sin arbetstid. Jag avser dock inte att sluta nästa år. Vi talade också om en efterträdare och nästa års ÖLFA-pristagare och mycket annat. Nr 17 i vår skriftserie kommer ut före jul och innehåller 11 dagböcker skrivna under dagboksveckor i fem kommuner i länet.

Pristagarna i dagboksveckan har utlotttats och kommer att få sina priser på Kulturarvsdagen den 26 nov på Länsmuseet.

Börje Evert

 

Spännande fotoarkiv

Wed, November 18, 2009 11:43:11

ÖLFA mottog ett personarkiv från Finspångs kommun, bl a med en stor dagbokssamling. I detta arkiv fanns också en fotosamling från Tornedalen under krigsåren på 40-talet. Här ovan ser vi den finska byn Pelto, som står i brand efter tyska bombningar. Kopior av fotosamlingen har översänts till Norrbottens minne, vars chef Karin Rönnbäck är en gammal medarbetare i ÖLFA. Man vet aldrig var det kan dyka upp arkivfynd!

 

Prisutdelning Dagboksveckan

Mon, November 23, 2009 11:14:44

På torsdag den 26 nov kommer ÖLFA att dela ut tre penningpriser för Dagboksveckan i Linköping vecka 39. Detta sker på Kulturarvsdagen på Länsmuseet, kl 1200.

1:a pris 2.500:- tillfaller Sara Svensson

2:a pris 1.500:- tillfaller Daniella Palmgren

3:e pris 1.000:- tillfaller Peter Berry.

Priserna delas ut av Börje Evert Hjorth, Monica Johansson och Mattias von Wachenfeldt.

 

Försvunnet manus återfunnet i Vånga

Mon, November 30, 2009 07:21:22

Min son och sonhustru köpte en häst på en gård i Rimforsa i helgen. Gårdens husfru var bördig från Vånga och hade i sin ägo ett manuskript på ca 300 sidor, maskinskrivet av en man, uppväxt i Vånga. Min son ringde naturligtvis mig och jag kollade upp. Det var skrivet av Paul Aineström, f 1917, en skribent, som skrivit mycket hembygdshistoria, bla a från Vårdsbergs socken. Det här manuset var ej publicerat. Vid kontakt med Eivor Sandberg, Vånga hembygdsarkiv, visade det sig att man i många år letat efter detta manus. Det var ett fantastiskt fynd! Nu hoppas vi att manuset kommer att hamna i Vånga hembygdsarkiv och kanske också kan publiceras. ÖLFA kommer att hjälpa till. Vi fortsätter vårt arbete med att sprida ny kunskap om Östergötlands kulturarv och genom det här fyndet, kommer vi att lägga ytterligare en pusselbit i historien om Vånga socken.

 

Böcker till jul!

Mon, November 30, 2009 15:12:46

Nu har den kommit! Den går att köpa eller beställa hos ÖLFA.

Pris: 75:-+ev porto. Betalas via inbetalningskort, eller bankgiro/postgiro,

Bankgiro 5507-2169, postgiro 4876754-5. För mer info, se hemsidan under Aktuellt eller ring, 011-122890.

Om ni vill se vacker konst eller ge bort som julklapp, passa då på och köp Börje Evert Hjorths nya bok Pans ansikten, som är en konstbok med nästan enbart bilder, som skildrar en konstresa från 60-talet fram till idag - med naturens, konstens och musikens gud, Pan.

Pris: 150:-+porto. Inbetalningskort medsändes bokpaketet.

 

Julhälsning

Wed, December 09, 2009 11:04:48

Här kommer en julhälsning till alla våra kulturarvsvänner i Östergötland och ett tack till alla som varit med och räddat arkiv för eftervärlden. Och en hälsning till alla våra kollegor i länet, alla lokala arkiv små som stora, ja till alla som håller fanan högt för vår lokahistoria, Östergötlands historia - och framtid. God Jul och Gott nytt År!

Börje Evert Hjorth

 

Appropå arkivbeständighet

Wed, December 16, 2009 09:59:05

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t91LSu0CNYM

En liten tankeställare till jul om de nya media, som översvämmar oss idag. Gemensamt för dem är att de inte har någon längre framtid. Det var annat förr, som de gamle säger. Se på den här filmen och begrunda hur du gör med dina digitala bilder och andra filer för att rädda dem åtminstone 50 år till. Läs även på hemsidan under Aktuellt!

Börje Evert

 

Vit jul i Östergötland

Wed, December 23, 2009 09:47:34

Jag satte mig på stenen i vinterlandet och väntade på att solen skulle komma tillbaka.