arkivbloggen

Arkivbloggen

Välkommen till arkivbloggen!

Tue, December 04, 2007 08:29:01

Blog Image

ÖLFA och arkivhunden Balthazar hälsar alla välkomna att läsa, delta och följa Arkivbloggen, som skall avhandla arkivfrågor och lokalhistoriska frågor i Östergötland. På denna blogg kommer flera skribenter att delta, men i första hand blir det ÖLFA:s Börje Hjorth och Roy Andersson.

Återigen: Välkomna till ett nytt spännande forum för alla som är intresserade av Östergötland idag, igår och i morgon samt Arkiven som är grunden till kunskap om länet.

Börje Hjorth

Ölfa

ÖLFA, Östergötlands Arkivförbund är en regional arkivorganisation bestående av 100 distriktsorganisationer och 38 lokala folkrörelse-, förenings-, bygde-, folklivs- lokalhistoriska arkiv, kommunarkiv och forskningsarkiv. Dessa arkiv förvarar över 7000 förenings, företags, person- och gårds arkiv med material från 900-talet fram till idag. Landsarkivet i Vadstena, Linköpings Stiftsbibliotek, Linköpings Stadsarkiv och Östergötlands Länsmuseum är som medlemsarkiv med i nätverket. 

 

Viktig uppföljning

Tue, December 04, 2007 10:03:36

På ÖLFA pågår nu ett mycket viktigt uppföljningsarbete.

Två medarbetare, Anna-Maija Junnila och Anette Nyqvist håller på att göra en grundlig uppföljning av alla inventeringar ÖLFA har gjort sedan 1985. Det ger en hel del bra resultat, bl a ett nytt medlemsarkiv, Sya hembygds- och Fornminnesgförening, vilken i sin ägo har en hel del enskilda arkiv. Redan nu har också flera arkiv, som annars skulle ligga i farozonen att försvinna kunnat arkiveratas i något av våra medlemsarkiv. Ett annat medlemsarkiv är på gång, Gryts Hembygdsförening, som också äger flera enskilda arkiv.

Det här arbetet är mycket värdefullt och också nödvändigt - att rädda källmaterial från att försvinna, ett grundläggande arbete för ÖLFA.

Inventeringen av gårds- och byarkiv fortsätter och skall fortsätta under 2008. Roy Andersson kommer senare att rapportera om detta. Under 2008 startas desutom Projekt Sockenkistor och Projekt Saga i Norrköping. Om dessa kan ni läsa om under Aktuellfilen på hemsidan.

Ruskväder ute. Då får man arbetslust inne. Keep on the good work!

Börje Hjorth

 

Djupt inne i arkivet

Tue, December 04, 2007 14:30:31

Blog Image

Hemligheterna i ett arkiv döljer människans verkliga natur. Det mesta är fortfarande outforskat! Djupt inne i valven lurar kanske sanningen?

 

Årets godaste idé

Thu, December 06, 2007 10:23:34

Blog ImageDenna lathund, som nu sprides i Östergötland, var den bästa idén som kom fram under året. Idén kom från ÖLFA:s ordförande, Margaretha Engman och jag utförde den i samråd med Bo Persson, Linköpings stadsarkiv. Vi har redan fått många tacksamma responser från forskare och allmänhet. Foldern finns på bibliotek, arkiv och digitalt, på hemsidan och på Kulturarv Östergötlands hemsida. Bild och layout gjorde Ida Design. Vill ni ha fler lathundar, kontakta ÖLFA.

Börje Hjorth

 

ÖLFA:s årsbok

Thu, December 06, 2007 14:24:32

Blog Image

ÖLFAS:s årsbok, nr 14 i ÖLFA:s skriftserie kommer tyvärr inte ut förrän efter nyår. Den är samtidigt en bok i Sveriges hembygdsförbunds skriftserie och kommer att säljas i hela landet. Författare är Börje Hjorth och Roy Andersson. Själva titeln är inte riktigt färdig vid denna tidpunkt. Det blir alltså en handbok i hur man sköter, ordnar och vårdar sitt gårds - eller byarkiv och vänder sig till dels allmänheten, dels till landets hembygdsföreningar. Framtagandet av boken har ingått i accessprojektet.

 

Jakten på byarkiv

Fri, December 07, 2007 15:11:47

Blog Image

Hulje bykista. Ser nästan ut som ett stort pennskrin

Sedan början på 2007 har vi på ÖLFA försökt att nosa upp de byarkiv och bykistor som finns i Östergötland. Det är lite av ett detektivarbete och stor hjälp har vi haft av de hembygdsföreningar vi varit i kontakt med. Med tanke på antalet byar som fanns i mitten av 1800-talet så verkar det tyvärr inte finnas så många byarkiv bevarade. Man blir alltså lika glad varje gång man träffar på en bykista eller byarkiv. Nu senast kom vi på en bykista i Mjölby kommunarkiv där den deponerats i mitten av 1960-talet, för att sedan falla i glömska. Handlingarna som funnits i den visade sig däremot vara ordentligt arkiverade. Nu har vi fått ännu ett tips från Mjölby och jag ska dit i nästa vecka. Det ska bli spännande att se vad det kan vara.

//Roy Andersson

 

Min historia

Mon, December 10, 2007 10:22:20
Blog Image

Projektet Min historia, som genomfördes år 2005 fortsätter i en publiceringsfas. Boken Min Historia utkom 2006. Efter denna tidpunkt kommer fler berättelser att publiceras på Kulturarv Östergötlands hemsida. (www.kulturarvostergotland.se). Håll utkik! Boken finns kvar i lager. Beställ hos ÖLFA!

 

ÖLFA-priset

Tue, December 11, 2007 10:07:49

Priset instiftades år 1991. Följande personer har hittils erhållit detta presigefyllda pris, som består av en klocka i kristall, ett diplom samt inte minst äran!

1991 Inga-lill Canderskog, Norrköping, 1992 Thure Nilsson, Linköping, 1993 Karl-Erik Hertzman, Söderköping, 1995 Erik Larsson, Kvillinge, 1996 Yngve fransson, Norrköping, 1997 Brita Molin, Boxholm, 1998 Olle Ohlsson, Vikbolandet, 1999 Lennart Samuelsson, Finspång, 2000 Ralph Löfstedt, Motala, 2001 Ann-Marie Hagelin, Linköping, 2002 Maj-Britt lövgren, Kvillinge, 2003 Margeretha Engman, Norrköping, 2004 Svante Kolsgård, Åtvidaberg, 2005 Eivor Sandberg, Vånga, 2006 Lasse Strandh, Linköping samt 2007 Annika Johansson, Ulrika.

Priset, som sedan några år tillbaka också kallas ÖLFA- och Kulturarvspriset, delas varje år ut på vårens Kulturarvsdag.

Pristagare utses av ÖLFA:s styrelse. Kriterierna för att bli tilldelad detta pris är flerårigt ideellt arbete med lokalhistoria och arkiv. Förslag på kandidater kan inlämnas till ÖLFA via telefon, post eller mail. Nästa pris delas ut i maj månad 2008.

Blog Image

Projektet Saga i Norrköping

Wed, December 12, 2007 10:12:52

Blog Image

Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan ÖLFA, Hemgården och Teater Pelikanen startar under 2008. För ÖLFA:s del blir det ett insamlingsarbete av sagor skrivna av människor i Norrköpings kommun, för att arkiveras och ev publiceras. En folder håller på att tas fram, som sedan skall spridas i kommunen.

 

Vad är ett byarkiv?

Wed, December 12, 2007 11:16:16

Blog Image

Högveds by, Gryt socken. Byordning från 1823 § 1

Jag får ofta frågan; vad är egentligen ett byarkiv?

Man kan förklara det så här: Fram till mitten av 1800-talet byggde jordbruket på samarbete mellan bönderna i byn. Det tillsattes byalag och byordningsmän för att organisera samarbetet, sätta upp de regler som gällde och se till att de följdes. Byalaget engagerade sig även i andra gemensamma göromål. Denna verksamhet avsatte förstås en del handlingar och dokument. Exempelvis bystämmans protokoll, byordningen, byns storskiftes- och laga skifteshandlingar, bykartor, böteslängder till bykassan, föreningsskrifter och avtal mellan byamännen och mellan byamännen och utomstående, t.ex. om fiskevatten, vägar, stängsel. Alla dessa dokument ingick i byarkivet och berättar en hel del om livet i byn. En del byarkiv finns fortfarande bevarade, och det är dessa som vi på ÖLFA försöker att hitta här i Östergötland.

//Roy Andersson

 

Projekt Rädda dagboken- alltid levande

Wed, December 12, 2007 15:54:08

Blog Image

Projekt Rädda dagboken startade 1997 och kommer att fortsätta många år till. ÖLFA vill rädda ett unikt källmaterial från att försvinna, speciellt vid dödsfall. Dagboken som källa ger en unik och nära bild av hur människorna upplevde sina liv, ny kunskap om människan. ÖLFA har sedan vi började att sätta upp affscher på länets alla bibliotek och fillialer, fått in en hel del fina dagbokssamlingar, vilka förvaras i Linköpings Föreningsarkiv på biblioteket i Linköping. Kampanjen fortsätter och varje år sätts en ny affisch upp runt om i länet och varje år är det alltid någon som läser den och lämnar in sina eller anförvanters dagböcker. Alla medborgare som skrivit dagbok i Östergötland har chans att här bli eviga, genom att arkiven tar hand om materialet - för framtidens forskare och för alla efterlevande släktingar. Kontakta ÖLFA för mer information!

 

Ödeshögsarkivet på bettet

Thu, December 13, 2007 14:44:56

Blog ImageHär äntrar föreståndaren för Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, Charles Eriksson sin båge på utställningen på biblioteket i Ödeshög förra helgen. Kommande helg kan man åter se utställningen, som i första hand handlar om MC-tillverkningen av Huskvarnafabriken i Ödeshög. Arkivet är en spegel av lokalsamhället. Denna utställning är ett bra exempel! ÖLFA gratulerar till bra utåtriktat arbete!

Börje Hjorth

 

Tillgänglighet

Mon, December 17, 2007 14:02:29

Blog Image

Alla ÖLFA:s medlemsarkiv är öppna arkivinstitutioner, där forskare är välkomna att under öppethållande besöka arkivet och där ta del av arkivförteckningar och arkivhandlingar. Undantaget är en del arkiv som är behäftade med sekretesskydd. I vissa sådana fall kan det behövas ett intyg från arkivbildaren för att få läsa arkivalierna. I andra fall, t ex dagböcker kan skyddsreglerna var så utformade att materialet ej är tillgängligt förrän om ett bestämt antal år. Emellertid är dock huvudprincipen den att alla arkiv skall vara tillgängliga för forskning. En medveten öppenhet mot allmänheten och forskare är en policy som ÖLFA alltid drivit och det kommer vi att fortsätta med. De flesta av våra lokala medlemsarkiv finansieras av skattemedel, varför denna öppenhet mot medborgarna är självklar.

Börje Hjorth

 

God Jul och Gott Nytt År!

Wed, December 19, 2007 15:19:44

Blog Image

Alla som på olika sätt arbetar för arkiven i Östergötland eller direkt för ÖLFA tillönskas en trevlig helg! Även kollegor runt om i landet tillönskas en God Helg!

Börje Hjorth

 

Helgen nalkas.

Thu, December 20, 2007 11:13:49

Blog Image

Innerst inne vill alla dansa med änglar.

(Änglabilden en julgåva av Arkiv Gävleborg. Tack Agneta och Barbro och många julkramar från ÖLFA)

 

Välkommen till ett nytt arkivår!

Thu, December 27, 2007 09:32:46

Blog Image

Med den här bilden av min mormors far, kronobåtsmannen Axel Wilhelm Fyrberg, stående framför sitt torp i Tåby socken, hälsar jag alla läsare av denna blogg välkomna till vårterminen 2008. Nu går vi mot ljusare tider och snart nog ser man tofsvipan på fälten. På ÖLFA blir det ett spännande år. Projekt Sockenkistor sätter igång 1 febr och Projekt Saga inleds så snart en folder är framtagen. Inventering av byarkiv fortsätter och uppföljning av kommuninventeringana sedan 1985 fortsätter. Under våren kommer vi att vara fem personer på ÖLFA, förutom unndertecknad, Roy Andersson, Ann-Maija Junnila, Anette Nyqvist och Albin Lindqvist. ÖLFA spänner bågen. Undertecknad fick ytterligare ett författarstipendium dagen före julafton, så nu blir det flera böcker. Det är bara ett problem: Hur skall man hinna allt? Jag behöver en livstid till!

Börje Hjorth