2015 års dagboksvecka ordnades i Finspångs kommun. Vi uppmanade kommuninvånarna att skriva dagbok från måndag till söndag under vecka 39 och sammanlagt kom 53 bidrag in. Bland de inlämnade bidragen lottades tre penningpriser ut på 2500 kr, 1500 kr och 1000 kr. Dessutom delade Finspångs kommun ut 50 böcker till deltagarna. Prisutdelningen skedde i Finspångs kommunhus under Arkivens dag den 14 november.

Första pris tilldelades Alisina Hassanzadeh, andra pris Nora Selling och tredje pris Mattias Åkerlund.

IMG_6584

2015 års pristagare i Dagboksveckan uppställda för pressfotografering. Foto: Kjell Oskarsson.