Illustration

 

Dagboksveckan 2016 ägde rum i Boxholms kommun under vecka 39. Syftet var att samla in samtida berättelser, sammanlagt kom 31 bidrag och bland dem lottades tre vinnare. På Arkivens dag den 12 november överlämnades dagböckerna under högtidliga till Monica Länsberg som sköter Boxholms kommunarkiv. Därefter skedde prisutdelningen. 1:a pris på 2500 kr gick till klass 3b på Stenbocksskolan, 2:a pris till Natinael Tawelde och 3:e pris på 1000 kr till Iréne Karlsson. Övriga deltagare fick en varsin bok som Boxholms bibliotekschef Linnea Hermansson valt.

3:e pris tilldelades Iréne Karlsson. Då hon inte kunde närvara vid prisutdelningen fick hon istället besök av länsarkivarie Albin Lindqvist som överlämnade priset.

3:e pris tilldelades Iréne Karlsson. Då hon inte kunde närvara vid prisutdelningen fick hon istället besök av länsarkivarie Albin Lindqvist som överlämnade priset.

 

Klass 3 B i Stenbocksskolan och stående längst till höger Natinael Tawelde.

Klass 3 B i Stenbocksskolan och stående längst till höger Natinael Tawelde.

Länk till radioreportage inför dagboksveckan i Boxholm.

Projektet

Projektet Rädda dagboken startade 1997 och var ursprungligen ett samarbete mellan oss, Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet och Folklivscentrum i Östergötland. Syftet var att rädda dagbokssamlingar till eftervärlden och projektet pågår ännu i vår egen regi. För närvarande har det kommit in cirka 30 dagbokssamlingar. Bland dessa kan nämnas en värdefull 1700-talssamling av handskrifter, ostindiefararen David Pontin, ett unikt arkivfynd, om vilket en bok har utgivits i vår skriftserie.

Som en del i projektet började vi 2005 att ordna dagboksveckor. Dagboksveckorna är en uppmaning till en vald kommuns invånare att skriva dagbok under en höstvecka. Hittills har vi mötts av stor entusiasm och många dagböcker har lämnats in. På så vis skapas ett unikt forskningsmaterial och en samtidsdokumentation.

Genomförda dagboksveckor

Finspång 2015
Söderköping 2014
Ydre 2013
Mjölby 2012
Motala 2011
Valdemarsvik 2010
Linköping 2009
Åtvidaberg 2008
Kinda 2007
Ödeshög 2006
Norrköping 2005