Priset delas ut sedan 1991 till ideellt arbetande eldsjälar som verkar för det östgötska kulturarvet. Ursprungligen var namnet ÖLFA-priset, vilket var en förkortning av vårt tidigare namn Östergötlands Läns Föreningsarkiv. 2003 ändrades prisets namnet ÖLFA- och kulturarvspriset och utdelningen sker vanligtvis på Kulturarv Östergötlands kulturarvsdag under våren. Under 2014 ändrades namnet på nytt till Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris.

Kulturarvspristagare 2017 – Carl-David Söderback i Rejmyre

 

Östergötlands Arkivförbund har beslutat att utdela 2017 års Kulturarvspris till Carl-David Söderback i Rejmyre. Genom priset vill Östergötlands Arkivförbund uppmärksamma Carl-Davids engagemang i Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre där han inte minst är driven i arbetet med Reijmyre Glasbruks arkiv.

Carl-David blev medlem i Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre 1978 och är sedan 2003 dess sekreterare. Han har bl.a. varit verksam som en av projektledarna då det föreningsdrivna Reijmyre glasmusum byggdes om. I arbetet med föreningens egna arkiv och samlingar är han en nyckelperson som bl.a. resulterat i att föreningen anslöt sig som medlemsarkiv i Östergötlands Arkivförbund.

Carl-David är en av eldsjälarna som tar ansvar för Reijmyre Glasbruks arkiv och just nu pågår förberedande arbete inför en leverans till Östergötlands museum och Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena. Arbetet med glasbruksarkivet är av stor vikt och är inte bara en lokal angelägenhet för Rejmyre utan betydelsefullt för såväl regionen som nationellt.

Genom Carl-Davids insatser bevaras och tillgängliggörs Rejmyres historia för kommande generationer. Han är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas han 2017 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.

Priset, som består av en glasklocka formgiven av Tyko Axelsson, delades ut av Östergötlands Arkivförbunds ordförande Peter Kristensson under Kulturarvsdagen i Gusum den 10 maj 2017.

 

Tidigare pristagare

2016 Gunbritt Monell, Horn
2015 Klas Johansson, Boxholm

2014 Karin Lagander, Vikbolandet
2013 Ola Lönnqvist, Söderköping
2012 Hans Rydberg, Boet, Ödeshög
2011 Barbro Behrendtz, Ljungsbro
2010 Gunnar Peterson, Jonsberg
2009 Jan-Eric Karlström, Linköping
2008 Ing-Marie Wallin, Kinda
2007 Annika Johansson, Ulrika
2006 Lasse Strandh, Linköping
2005 Eivor Sandberg, Vånga
2004 Svante Kolsgård, Åtvidaberg
2003 Margaretha Engman, Norrköping
2002 Maj-Britt Löfgren, Kvillinge
2001 Ann-Marie Hagelin, Linköping
2000 Ralph Löfstedt, Motala
1999 Lennart Samuelsson, Finspång
1998 Olle Ohlsson, Vikbolandet
1997 Britta Molin, Boxholm
1996 Yngve Fransson, Norrköping
1995 Erik Larsson, Kvillinge
1993 Karl-Erik Hertzman, Söderköping
1992 Thure Nilsson, Linköping
1991 Inga-Lill Canderskog, Norrköping