Länsarkivarie Albin Lindqvist föreläste om Östergötlands sista smalspåriga järnväg.