5 A

Valdemarsviks kommuns föreningsliv – Historia och register

ÖLFA:s skriftserie, nr 5, 1995. Red. Börje Hjort, Gunilla Wahlén, Björn Börjesson. 10 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Detta femte nummer avhandlar Valdemarsviks kommuns föreningsliv och dess historia. Skriften utges med anledning av att kommunen inventerades av ÖLFA hösten 1993 och våren 1994. Inventeringen finansierades av ÖLFA och Riksarkivet.

Skriften utgivane har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från kommunen. Ett varmt tack riktas till Valdemarsviks kommun.

Undertecknad svarar för textdelen, medan Gunilla Wahlén och Björn Börjesson stått för registerdelen. Ett tack riktas också till Birger Persson, Valdemarsviks bibliotek, för benäget bistånd vid bibliografidelen.

ÖLFA i september

Börje Hjort
Länsarkivarie