hallon

Rösträtt och hallon? Den östgötska rösträttsrörelsen.

ÖLFA skriftserie nr 3, 1991. Slutsåld men finns som PDF här (länk)!

ÖLFA:s skriftserie utges av Östergötlands läns Folkrörelsearkiv och har som syfte att sprida kunskap om och inspirera till vidare forskning om föreningslivets och folkrörelsernas historia, först och främst i Östergötlands län.

Detta tredje nummer avhandlar den östgötska rösträttsrörelsen, vilken är extra intressant då den utgör roten till den landsomfattande rösträttsrörelsen. Det var på Östergötlands landsbygd det började.

Om detta och vilka de framträdande kämparna var får man läsa i föreliggande nummer av skriftserien.

Uppsatsen har skrivits av universitetslektor Sven Hellström, som genom sin forskning om Linköpings historia är väl insatt i dessa spörsmål.

Detta nummers utgivande har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Kulturnämnden i Linköpings kommun. Ett varmt tack riktas till nämnden.

ÖLFA i april 1991

Börje Hjort

Länsarkivarie

Fotnot: Omslagsbilden föreställer en rösträttsdemonstration i Linköping kring sekelskiftet.