Biblioteks – och Arkivguide över lokalhistoriskt material i Östergötlands län. Linköpings universitetsbibliotek publikation nr 47, 1987. Börje Hjorth, Sven Hellström, Inger Agendal och Gunnel Nilsson.

Arkiv i Östergötland, 
Producerad av ÖLFA, 2001

Börje Hjorth, Att sköta en förenings arkiv, öppnas som PDF

Börje Hjorth, En betraktelse över arkiv, 
ÖLFA:s skriftserie nr 11, 2004

Börje Hjorth och Karin Sandberg, Ett arkivfynd från 1700-talet, 
ÖLFA.s skriftserie nr 12, 2005

Börje Hjorth, redaktör, Gate upp och gate ner. Folkminnen från Norrköping. 
ÖLFA:s skriftserie nr 10, 2003

Börje Hjorth, red, Immigranter i Östergötland, Förr och nu
ÖLFA:s skriftserie nr 9, 2001

Mona Hallström, Immigranternas kulturarv, Projekt Norrköping
ÖLFA:s skriftserie nr 7, 1999

Börje Hjorth, Mannen på järnskölden, Så forskar du och hittar i arkiven i Östergötland
, 1993

Redaktör Börje Hjorth, Min historia, 10 östgötar och östgötskor berättar om sitt liv.
 ÖLFA:s skriftserie nr 13, 2006

Börje Hjorth, Mjölby kommuns föreningsliv. Historia och register. 
ÖLFA:s skriftserie nr 2, 1990

Börje Hjorth/Jan Nordström, Norrköpings arbetarrörelses historia. En populärvetenskaplig framställning 
Norrköping 1989

Börje Hjorth, Norrköpings Naturhistoriska Förening, 1861-1963 
ÖLFA:s skriftserie nr 6, 1997

Börje Hjorth, Om dagböcker, Dagböcker i allmänhet och i Östergötland i synnerhet.
 ÖLFA:s skriftserie nr 8, 2000

Sven Hellström, Rösträtt och hallon, Den östgötska rösträttsrörelsen.
ÖLFA:s skriftserie nr 3, 1991

Börje Hjorth, Valdemarsviks kommuns föreningsliv, Historia och register
 ÖLFA:;s skriftserie nr 5, 1995

Börje Hjorth, Åsikter om livet, En diskussionsklubb 1913-1916.
 ÖLFA:s skriftserie nr 1, 1989.

Sven Hellström, Åtvidabergs kommuns föreningsliv, Historia och register
 ÖLFA:s skriftserie nr 4, 1992

Börje Hjorth-Roy Andersson, Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv, ÖLFA:s skriftserie nr 14, 2008.

Börje Hjorth, Den gamla kistan, ÖLFA:s skriftserie nr 15, 2008.

Helena Höglund, Sagan om de Vita Tu och den svarta madonnan, Projektet Min historia, nr 16, 2009.

Börje Evert Hjorth, redaktör, Höstdagböcker, Urval av dagböcker från dagboksveckor i fem kommuner 2005-2009. nr 17, 2009.

Börje Evert Hjorth, ÖLFA 25+, Östergötlands Arkivförbund, 1984-2010, historik, ÖLFA:s skriftserie nr 18, 2010.

Annika Johansson, Fattigvården i Gammalkil, 1717-1828. ÖLFAS:s skriftserie nr 19, 2011.

Albin Lindqvist, redaktör, Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar från Östergötland, Östergötlands Arkivförbunds skriftserie nr. 20, 2013.