Årets första månader är ofta intensiva för föreningsmänniskor. Det gånga året ska summeras och den nya planeras och alltsammans ska presenteras på årsmötet. För vår del kommer årsmötet att äga rum på IOGT-NTO-gården (gamla Matteusgården) i Norrköping torsdagen den 28 mars kl. 18:30. Verksamhetsberättelsen för 2018 hittar du här (länk till PDF-dokument).

Efter vårt årsmöte kommer Claes Westling från Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena att hålla ett föredrag om Riksarkivets 400-åriga historia.

Verksamhetsberättelse_2018 framsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På framsidan av verksamhetsberättelse syns Maria Loorents Peterson från Kvillinge föreningsarkiv i rollen som Gerda von Heijne – en av personerna som överlevde den svåra tågolyckan i Getå 2018. Minnet av Getåolyckan uppmärksammades på Kulturnatten i Norrköping, där Maria gestaltade Gerda och höll en historisk monolog.