8 A8 B

Om dagböcker

ÖLFA:s skriftserie nr 8, 200. Red. Börje Hjort. 20 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Dagboken har en gammal historia, men lever vidare i både gamla och nya former. I slutet av 90-talet kom dagböckerna på internet, idag en slags folkrörelse med flera miljoner deltagare i världen. Även det vanliga sättet att skriva dagbok är dock fortfarande utbrett och den här boken vill belysa både den gamla historien och det nya som kommer. I boken ingår förutom en historik, ett avsnitt om varför vi skriver dagbok, varför dagböcker är värda att bevara för framtiden, om forskningsläget om dagböcker, ett kapitel om dagböcker på nätet, utdrag ur kända och okända dagböcker, ett personligt kåseri om författarens erfarenheter av dagboksskrivandet, om Projektet Rädda dagboken samt översikter över vilka dagböcker som finns på arkiv, bibliotek och museer i Östergötland, i Riksarkivet och på Nordiska museet samt en litteraturförteckning.

Boken vänder sig till alla som dels skriver dagbok, har skrivit dagbok eller bara är allmänt intresserade av dagböcker eller kanske tänker börja skriva dagbok samt till alla som är nyfikna på dagböcker som forskningsmaterial, i landet och i synnerhet i Östergötland.

Författaren Börje Hjort är historiker och länsarkivarie med över 40 års erfarenheter av dagboksskrivande. Medförfattaren Peter Holopainen är student vid Campus Norrköping, Linköpings universitet och läser Samhälls- och kulturanalys med brinnande intresse för nya media.