Arbetarrörelsen

Norrköpings arbetarrörelses historia – En populärvetenskaplig framställning.

Börje Hjort, Jan Nordström, 1989.

Många böcker har genom åren skrivits om Norrköping – men ingen som skildrar stadens arbetarrörelse och dess historia. Detta trots att arbetarrörelsen nu under lång tid satt sin prägel på Norrköping.

Den här skriften syftar till att avhjälpa den bristen. Den tar upp socialdemokratin och dess olika organisationer, liksom arbetarrörelsens övriga grenar. Boken är populärvetenskapligt hållen och sträcker sig från 1843 och fram till 1970.

Om pionjäråren med dess kamp för föreningsrätt och demokrati fram till 1920, då socialdemokratin tog makten i stadens styrande organ, skriver Börje Hjort, Östergötlands Läns Folkrörelsearkiv.

Bokens andra del handlar om den fortsatta utvecklingen med obrutet socialdemokratiskt maktinnehav under årtionden som förvandlade Norrköping. För den delen svarar Jan Nordström, till vardags journalist på Folkbladet.