2 A

Mjölby kommuns föreningsliv – Historia och register.

ÖLFA:s skriftserie nr 2, 1990. Red. Börje Hjort. 10 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Detta andra nummer avhandlar Mjölby kommuns föreningsliv. Den innehåller dels en liten kortfattad föreningshistorik för kommunen, dels ett register över kartlagda föreningar i kommunen genom tiderna och dels några ord om det relativt nybildade Föreningarnas arkiv i Mjölby kommun. Skriften utges bl a därför att Mjölby kommuns föreningsliv inventerades av ÖLFA under 1989 och är att betrakta som en slags inventeringsrapport.

Denna skrifts utgivande har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Mjölby kommuns kulturnämnd. Ett varmt tack riktas till nämnden.

ÖLFA i februari 1990

Börje Hjort
Länsarkivarie