Mannen på järnskölden

Mannen på järnskölden: Så forskar du och hittar i arkiven i Östergötland

Börje Hjort, 1993

Den här boken skall i första hand vara en handledning för gymnasieelever som skall göra sitt obligatoriska specialarbete, främst i ämnena historia eller samhällskunskap, men den vänder sig också till studiecirklar inom studieförbunden och intresserade privatpersoner som forskar och kanske gör skrifter eller utställningar i historia. Boken berättar hur man använder arkiven och det finns också en handledning i hur man gör ett specialarbete, en uppsats. Boken innehåller också en presentation av länets arkivinstitutioner, museer och bibliotek som förvarar arkiv. Vi hoppas att boken skall vara till praktisk nytta för skolungdom soh andra intresserade samt att den skall stimulera till intresset för att forska i arkiven.