Vikbolandets arkiv- och historieförening

Vikbolandets arkivförening bildades 1974 då Vikbolandet upphörde att vara en egen kommun och blev en del av Norrköpings kommun. Syftet bildandet var att tillvarata, vårda och tillgängliggöra Vikbolandets historia. En historieförening bildades samma år med syfte att arbeta med att forska och sprida kunskap om Vikbolandet. 1991 gick de båda föreningarna samman till och det nuvarande namnet Vikbolandets arkiv- och historieförening antogs 2007.

Föreningens fyra medlemmar är hembygdsföreningarna Björkekind, Rönö, Tåby och Östkind. Det innebär att alla medlemmar i hembygdsföreningarna också är medlemmar i arkiv- och historieföreningen.

Arkivlokalen ligger i Åkerliden nära Kuddby kyrka och där förvaras cirka 300 arkiv och dessutom nära 400 böcker, kompendier och uppsatser. Digitalisering av arkivförteckningarna pågår i samarbete med oss på Östergötlands Arkivförbund.

Läs mer om Vikbolandsarkivet här (länk).

Läs mer om andra Östgötska arkiv här (länk).