Ydre kommuns centralarkiv finns på kommunkontoret. I detta arkiv finns bevarat alla de handlingar som enligt antagna arkivregler skall sparas för framtiden. I detta arkiv finns handlingar som berör all kommunal verksamhet från de tidigare kommunerna Torpa, Asby, Sund, Västra Ryd, Svinhult och Norra Vi fram till och med 1951 samt för den sammanslagna kommunen Ydre från 1952. Arkivet utökas efterhand som nya handlingar tillförs från olika nämnder.

Kommunarkivet utgör kommunens minne där allt väsentligt sparats. Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för arkivtjänsten och skall utöva tillsyn över övriga nämnder hur de sköter arkivarbetet. Ydre kommun ingår från och med den 1 juli 2012 i ITSAM arkiv. Arkivarie är Monica Länsberg  från ITSAM (bilden), som också ansvarar för Ydre lokalhistoriska arkiv.

Kontaktuppgifter hittar du här (länk)

Läs mer om andra östgötska arkiv (länk).