Ulrika museum invigdes 1962 i en för ändamålet nyuppförd byggnad intill marknadsplatsen i Ulrika. Museet bygger på makarna i Lilla Emtefall Hanna Pettersdotters och Sven Jacob Carlssons samlingar. Arkivet utgör cirka sju hyllmeter med flera arkiv med handlingar från gamla tiders Ulrika, en fotosamling, tidningsurklipp, kartor, m.m. Delar av innehållet finns publicerat i Ulrika museums årsbok. Föreståndare är Annika Johansson.

 

Kontaktuppgifter hittar du här (länk)

Läs mer om andra östgötska arkiv (länk).