Söderköpings föreningsarkiv förvarar det material som samlats och tidigare förvarats av Söderköpings Arkivförening Ideell förening. Föreningen arbetade under många år med att finna mer lämpliga arkivlokaler, vilket under sommaren 2015 fick en lösning då arkiven flyttades till en kommunägd arkivlokal i gamla tingshuset. Därefter avvecklades föreningen och formellt upphörde den 2016-04-04, varefter den kommunalt drivna Söderköpings föreningsarkiv bildades. I maj 2017 flyttade alltsammans till nya fräscha arkivlokaler på Storängsområdet.