Mjölby kommuns centralarkiv förvarar handlingar från nuvarande Mjölby kommun och från de tidigare kommuner som efter kommunreformen 1971 kom att ingå i Mjölby kommun.

Centralarkivet är slutarkiv för Mjölby kommuns fullmäktige, nämnder och förvaltningar samt FAMI, Fastighets AB Mjölby Industribyggnader.
Här kan man t.ex. få hjälp med att få kopia av sitt skolbetyg, om man skulle ha råkat tappa bort det.
Föreståndare för kommunarkivet är Anne-Marie Asp, som också har hand om föreningsarkivet i Mjölby.

Kontaktuppgifter hittar du här (länk)

Läs mer om andra östgötska arkiv (länk).