Under årsmötet 2019 avtackades Claes Westling från Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena, Ina-Maj Samuelsson från PRO Östergötland och Monica Klingberg, tidigare anställd på Linköpings stadsarkiv. De har alla suttit i styrelsen, Monica ända sedan 2006, Claes sedan 2015 och Ina-Maj sedan 2017. På grund av ny tjänst i annat län, organisationsförändring och välfyllda scheman lämnade de sina platser. In valdes Sten Andersson från Linköpings föreningsarkiv, Elin Melander från Vänsterpartiet Östergötland och Carl-David Söderback från Östergötlands hembygdsförbund.