Vi på Östergötlands Arkivförbund går nu ner i sommarläge. Det innebär att vi lämnar den trygga arkivmiljön och ger oss ut i solljuset. Men inte för att byka tvätt, som kvinnorna i Vånga på Axel Erikssons bild från 1910-talet, utan för att ha semester. Expeditionen är endast delvis bemannad t.o.m. 20 juli och därefter håller vi helt stängt t.o.m. 13 augusti.

Bilden tillhör Vånga hembygdsarkiv.