Coronaviruset ställer till det även för föreningar såhär i årsmötestider. Vi kommer inte genomföra vårt årsmöte den 26 mars i Norrköping som planerat, Istället blir det ett digitalt möte via e-post, telefon och mötesverktyget Zoom. Verksamhetsberättelsen som ska presenteras är klar, men av förståeliga skäl inte godkänd förrän mötet har genomförts. Den finns ändå att ladda ner här (länk). Ring Albin 070 990 12 21 eller maila albin@arkivost.se om det råder några oklarheter kring årsmötet.