I snart fem år har vi registrerat historiska försäkringsbrev ur Östgöta brandstodsbolags arkiv. Breven innehåller uppgifter om större delen av länets bebyggelse från 1850-talet och fram till 1960-talet. Förutom försäkringsvärde finns uppgifter om storlek, eldstäder, takbeklädnad, byggnadskonstruktion, m.m. och i de äldsta breven även antalet gångjärn, väggfasta skåp och andra detaljer.

För att göra materialet mer sökbart registreras breven för att göra det möjligt att söka på fastighetsnamn, försäkringstagare, årtal, m.m. Vår databas uppdateras efterhand som nya socknar registreras och sist ut var Gårdeby socken och Hov socken.

Databasen finns under menyn Forska (länk till databasen).

På bilden syns Magnus Johansson som registrerar historiska brandförsäkringar vid Östergötlands Arkivförbund.