Som ett led i Sveriges hembygdsförbunds arkivprojekt kommer vi hålla en kurs för hembygdsföreningarna i Östergötland. Hembygdsföreningarna gör ett ovärderligt arbete med att samla in kulturarvet, men hur skyddas det på bästa sätt? Länsarkivarie Albin Lindqvist har under flera år hållit i liknande kurser, men den här gången blir det särskilt anpassat efter hembygdsföreningarnas behov.

Kursen hålls den 23 november i Linköping. Anmälan till ingela@arkivost.se senast den 19 november. Avgift 200 kr betalas till BG 5507-2169 eller kontant på plats. Ange namn, telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktuppgift och eventuella allergier för lunchen.

Länk till inbjudan.