Sedan 2017 finns det möjlighet att söka bidrag för kulturarvsarbete hos Riksantikvarieämbetet. Det innebär att föreningsdrivna arkiv kan få stöd till projekt som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden. Ända sedan starten har flera av våra medlemsarkiv beviljats medel till projekt som bl.a. handlat om digitalisering av bilder, upprättande av arkivförteckningsplan eller till en lokalhistorisk podcast. Länsarkivarien kan vara behjälplig med ansökan som ska vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 12 februari.

Läs mer här (länk).