Sara Classon, Åke Wintenby, Christina Folkeson och Barry Broman i Krokeks Lokalhistoriska Arkiv 2016.