9 A9 B

Immigranter i Östergötland: Förr och nu

ÖLFA:s skriftserie nr 9, 2001. Red. Börje Hjort. 20 kr.
Beställning: info@ostergotlandsarkivforbund eller 011-12 28 90.

De första östgötarna var invandrare. Migration har förekommit sedan människans barndom. Idag lever vi i ett mångkulturellt Östergötland men det är ganska få som känner till invandringens historia i länet – och att vi hade en stor flyktinginvandring redan i början av 1700-talet. Detta och mycket mer berättas i boken, som är ett resultat av Projektet Immigranternas kulturarv i Östergötland vid Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA. Här finns också en skildring av vallonernas invandring på 1600-talet och en presentation av Tema Etnicitet vid Linköpings universitet. Åtta föreningar med immigrantanknytning presenteras i ord och bild och ett fylligt register över kartlagda och inventerade invandrarföreningar i Östergötland berättar om den mångfald av föreningar som finns inom denna sektor med uppgifter om namn, kategori, bildandeår samt om den är inventerad.

Det här är den första sammanställningen över immigranthistoria och immigrantföreningar i Östergötland, en av vår tids nya folkrörelser. Boken är skriven av fem olika författare med länsarkivarie Börje Hjort som redaktör.