10 A10 B

Gate upp och gate ner: Folkminnen från Norrköping

ÖLFA:s skriftserie nr 10, 2003. Red.: Börje Hjort. 20 kr.
Beställning: kontakt@arkivost.se eller 011-12 28 90.

Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala tog i början av 1940-talet initiativ till en systematisk uppteckning av de svenska städernas folkminnen. Detta kom att utföras i ett 40-tal städer, varav Norrköping var en. Här utfördes uppteckningen av Gösta Janzon, en mångsidig och begåvad man, väl skickad för sin uppgift.

Hans skildring av folklivet i staden har redigerats men hans egen ton har behållits, då det ger tidsprägel. Han skildrar i boken staden med gator och torg, jul och påsktraditioner med flera seder, handel och arbetsliv samt de olika samhällsklasserna och folkrörelsernas framväxt. Man lär känna staden Norrköping från 1880-talet fram till i början av 1940-talet och många äldre innevånare i staden kommer att le ett igenkännande leende vid läsning av denna skildring.

En vetenskaplig fundering kring den folkliga magin avslutar boken.

Boken är ett exempel på samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, ABM. Den ges ut av Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA, men är ett samarbete mellan ÖLFA, Norrköpings stadsmuseum och Folklivscentrum i Östergötland.