Bransch
Bank
Kommun
Vadstena
Ort
Vadstena
Bildat
1839
Upphört
NULL
Arkivserier
ABCDEFGKL
Tid
1838-NULL
Volymer
NULL
Sekretess
NULL
Anmärkning
Kort historik: Vadstena Sparbank är en fristående sparbank som grundades 1839. Initiativtagare var borgmästaren i Vadstena, J.G. Sandahl, och syftet var framför allt "omtankan för mindre bemedlade likars väl". Bankkontoret var först förlagt till Rådhuset, men kom snart att flytta. Det var den anställde banktjänstemannen som fick ha mottagning hemma ett par timmar i veckan. 1881 återvände banken till Rådhuset, där man stannade fram till 1900, då det nybyggda bankhuset stod klart. Från och med 1918 hade man öppet varje helgfri dag. 1945 övertog sparbanken Dals Härads Sparbank, vars lokaler legat strax intill sedan 1930. I samband med fusionen ändrades namnet till Vadstenaortens Sparbank. 1964 öppnade man ett kontor i Borghamn, och i mitten av 1970-talet byggdes det nuvarande bankhuset på Storgatan i Vadstena. 1997 tog sparbanken över Föreningsbanken i Vadstena. I Vadstena Sparbanks arkiv förvaras även handlingar från Dals Härads Sparbank, däremot inte något från Föreningsbanken eller jordbrukskassorna.