Bransch
Fastigheter
Kommun
Norrköping
Ort
Norrköping
Bildat
1947
Upphört
NULL
Arkivserier
ABDFGJÖ
Tid
1942-NULL
Volymer
NULL
Sekretess
NULL
Anmärkning
A. Protokoll med bilagor: Protokoll och årsredovisningar 1947-1960 ( yngre kan finnas). B. Utgående handlingar, koncept: Statistik till myndigheter. D. Register och liggare: Fastighetsregister. Hyresgästregister, 1970-tal. Inköpsregister, 1970-tal. F. Ämnesordnade handlingar: Fastighetsakter, aktuella samt sålda fastigheter. Både äldre och yngre handlingar finns bland dessa. Handlingar rörande drift, lån och besiktningar av fastigheter. Hyresavtal, hyreslistor och hyresvärderingar 1950-tal och framåt. Juridiska handlingar - tvistemål mm. G. Räkenskaper: Årsböcker 1967-1985. Inventarieböcker 1947-1977. Bilagor till inventarium 1960-tal. Huvudböcker 1958-1962. Reskontra, byggen 1947-1949. Utgiftsspecialer 1947-1949. Lönelistor 1974. Kassaböcker 1947-1983, spridda år. J. Kartor och ritningar: Fastighetsritningar, äldre och yngre (separat ritningsrum). Ö. Övriga handlingar: Byggnadsingenjör Henry Ståhl: Reskontra, byggen 1944-1946. Kassaböcker 1942-1946. Övriga bolag (dotterbolag, delägda bolag): Räkenskaper och bolagshandlingar från 1950-tal och framåt, ett flertal bolag. Henry & Ella Margaretha Ståhls stiftelse för handikappade och långvarigt sjuka personer: Handlingar rörande stiftelsen 1980 och framåt. Idag är företaget fastighetsförvaltare, men då Henry Ståhl startade sin verksamhet var det byggandet som var huvudsysslan. Henry Ståhls far var byggnadsarbetare i Finspång och startade där ett mindre byggföretag på 1930-talet. Sonen utbildade sig till ingenjör och startade eget i Finspång 1942. Firman hette Byggnadsingenjör Henry Ståhl och byggde vidare på faderns verksamhet. Man byggde på entreprenad; villor i Finspång och en hel del militära anläggningar i landet. Efter kriget fick man allt större entreprenader och 1947 ombildades företaget till Byggnadsaktiebolaget Henry Ståhl. Man byggde mestadels bostadshus, men även skolor, butiks- och kontorslokaler, ålderdomshem och industrilokaler. Under 1960- och 1970-talen byggde man i egen regi. Man hade egna anställda och en omfattande maskinpark. Under 1980-talet byggde man allt färre egna hus, utan koncentrerade sig på att bygga om befintliga hus. Man anlitade oftast utomstående entreprenörer under egen byggledning. 1984 avvecklades maskinparken och 1988 färdigställdes det sista stora projektet med egen anställd arbetskraft. 1994 blev Ståhls ett renodlat förvaltningsbolag. Företaget är ett av de största familjeägda fastighetbolagen i landet. Man äger fastsigheter i Norrköping, Finspång, Linköping, Mjölby, Söderköping, Jönköping, Arboga, Kumla, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.