4 A

Åtvidabergs kommuns föreningsliv – Historia och register.

ÖLFA:s skriftserie nr 4, 1992. Red. Börje Hjort, Sven Hellström. 10 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Detta fjärde nummer avhandlar Åtvidabergs kommuns föreningsliv.

Den innehåller dels en kortfattad föreningshistorik för kommunen, dels ett register över kartlagda föreningar i kommunen genom tiderna.

Skriften utges bl.a. därför att Åtvidabergs kommuns föreningsliv inventerades av ÖLFA under 1991 och är att betrakta som en slags inventeringsrapport.

Avsnittet om föreningslivets historia i kommunen har författats av universitetslektor Sven Hellström, Linköpings Universtitet.

Denna skriftseries utgivande har möjliggjorts genomekonomiskt stöd från Åtvidabergs kommun. Ett varmt tack riktas till kommunen.

ÖLFA i september 1992

Börje Hjort
Länsarkivarie