1 A

Åsikter om livet – En diskussionsklubb 1913-1916

ÖLFA:s skriftserie nr 1, 1989. Red. Börje Hjort. 10 kr.
Beställning: info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller 011-12 28 90.

Finns också inskannad som PDF

ÖLFA:s skriftserie utges av Östergötlands läns Folkrörelsearkiv och har som syfte att sprida kunskap om och inspirera till vidare forskning om folkrörelsernas historia, först och främst i Östergötlands län. Dett första nummer vänder sig dock till en bredare läsekrets, kanske från hela landet, då ämnet är en diskussionsklubb och dess åsikter om en del stora livsfrågor, ett ämne som inte är lokalt bundet.

Detta nummer av skriftserien är en liten undersökning om hur folk tänkte och ansåg om livet i allmänhet. Den gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, utan redovisar i stort sett de tankar om livet som 60 textilarbetare ägde denna tid. Jag har dock efter varje diskussion fogat en kommentar, där jag funderar på de åsikter som kommer fram i diskussionerna samt ställer frågan om hur mycket av dessa åsikter, som fortfarande lever kvar i folks medvetande och mentalitet.

Denna skrifts utgivande har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Beklädnadsarbetareförbundets avdelning 11 och Beklädnadsarbetareförbundet. Ett varmt tack riktas till dessa organisationer.

ÖLFA i nov 1989

Börje Hjort
Länsarkivarie