arkiv i östergötland

Arkiv i Östergötland

Östergötlands Arkivförbund, 2001.

Information om arkivbeståndens tillgänglighet.

De statliga och kommunala arkiven är tillgängliga för forskning på offentlighetsprincipens grund, med de inskränkningar som kan följa enligt sekretesslagen. Deponerade enskilda arkiv är tillgängliga i den omfattning som bestämts av deponenten (normalt utan förbehåll), medan till arkiven skänkta enskilda arkiv är tillgängliga på samma sätt som de statliga och kommunala arkiven.